CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Paušální daň v roce 2024

Zbývá už jen pár dní na přihlášení se k paušální dani. Co se mění oproti loňskému roku, co všechno se v ní platí a jaká jsou pásma? Nejen to se dozvíte se v následujícím článku.
05.01.2024
Paušální daň v roce 2024

Novinky roku 2024

Oznámení o vstupu do paušálního režimu se nově stává formulářovým podáním, které je daňový subjekt (jestliže má zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona) povinen od 1. ledna 2024 podat výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Dochází ke změně výše paušálních záloh pro zdaňovací období 2024 (viz níž).

Od roku 2024 nově podnikající OSVČ před vstupem do paušálního režimu nemají povinnost registrace k dani z příjmů fyzických osob.

Termíny pro přihlášení

Pokud v letošním roce plánujete do paušálního režimu vstoupit, zrušit jej, změnit pásmo paušální daně nebo změnit výši daně za rok 2023, je možnost tak učinit 10. ledna 2024 včetně

V případě, že byl poplatník v paušálním režimu do 31. prosince 2023 včetně, pokračuje v následujícím roce automaticky ve stejném pásmu dál.

Do paušálního režimu je možné se přihlásit i po lednovém deadlinu, jde však pouze o případy, kdy se zahájí samostatná výdělečná činnost v průběhu roku.

Způsoby přihlášení

Do paušálního režimu může poplatník vstoupit prostřednictvím podání oznámení finančnímu úřadu. Má na výběr několik možností, jak tento krok učinit – nejčastěji datovou schránkou či přes portál MOJE daně, případně poštou. Pro přihlášení je možné využít formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu a díky tomu se informace automaticky dostane i k zdravotní pojišťovně a na správu sociálního zabezpečení, není tedy nutné tyto instituce o změně informovat.

Pásma paušální daně

Jednotlivá pásma jsou určeny pro různé poplatníky za splnění určitých podmínek.

I. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy bez ohledu jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů),
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %,
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.

II. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů),
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %.

III. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 2 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů).

 

Výdaje procentem

Výdaje procentem z příjmů jsou výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP, tj. výdaje, které by mohl poplatník uplatnit v případě, že by uplatňoval výdaje procentem z příjmů. Neznamená to, že poplatník tímto způsobem výdaje skutečně uplatňoval, ale jedná se o procentuální výši výdajů, které bylo případně možné uplatnit ve vazbě na charakter provozované činnosti.

Výše uplatnění výdajů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 60 % z příjmů z ostatního živnostenského podnikání,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti.

 

Pro vstup do určitého pásma paušálního režimu jsou vždy stanoveny pouze horní limity příjmů což znamená, že se někteří poplatníci mohou vybrat mezi více pásmy. Pokud poplatník splňuje podmínky pro vstup do určitého pásma, splňuje zároveň vždy i podmínky pro vstup do vyššího pásma. Z tohoto vyplývá, že pokud poplatník vstoupil do nižšího pásma a po skončení zdaňovacího období zjistí, že jeho příjmy přesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo, ale nepřesáhly rozhodné příjmy pro vyšší pásmo, může mít stále stanovenu daň v paušální výši, ale odpovídající uvedenému vyššímu pásmu 

Výše měsíční zálohy na paušální daň

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důchodové pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění

I. pásmo

7 498 Kč

100 Kč

4 430 Kč

2 968 Kč

II. pásmo

16 745 Kč

4 963 Kč

8 191 Kč

3 591 Kč

III. pásmo

27 139 Kč

9 320 Kč

12 527 Kč

5 292 Kč

 

V případě, že se chcete dozvědět bližší informace kontaktujte naše kolegy, kteří Vám rádi se vším pomohou. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám