CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703
Optimalizace mezd

Optimalizace mezd

Věděli jste, že správným nastavením mezd můžete optimalizovat náklady? Využíváte všech možných výhod? Pojďme se na to společně podívat.
Mouse

Víme, jak optimalizovat mzdy a ušetřit mzdové náklady. Neváhejte se na nás obrátit a sjednat si nezávaznou schůzku s našimi mzdovými specialisty. Těšíme se na Vás!

Optimalizace mezd

Specialisté na mzdy

Každý měsíc zpracováváme výplaty pro více než 2000 zaměstanců.

Pro outsourcing mezd jsme zvolili společnost NANO - AUDIT a jsme velmi spokojeni. Vždy dodají vše včas, což je pro nás důležité kvůli reportingu do mateřské společnosti. Vytvořili pro nás i automatizované výstupy, které můžeme importovat přímo do SAPu. Důležitým přínosem pro nás je také komunikace a rychlost reakce na požadavky.
Tomáš Neuhöfer
Tomáš Neuhöfer
jednatel, voestalpine High Performance Metals CZ

Optimalizace mezd

Úspěšné firmy v rámci svého řízení pracují na optimalizaci nákladů a automatizaci procesů, což jim kromě zlepšení výsledků přináší také větší konkurenceschopnost na trhu. V oblasti optimalizace nelze opomenout ani řízení mzdových nákladů, jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců, kde má zvýšení tzv. čistého příjmu vliv na jejich pracovní motivaci. Právě optimalizace mezd je velmi zásadním procesem.

Systém odměňování zaměstnanců zahrnuje jak mzdové, tak mimo mzdové složky. V rámci služeb optimalizace mezd je vhodné prověřit správnost výpočtu mezd a souvisejících odvodů. Neopomenutelný je také soulad s aktuální platnou legislativou (počínaje pracovní smlouvou).

Pro každého zaměstnavatele je důležité zaměstnat nebo udržet si kvalifikované pracovníky, proto svým zaměstnancům kromě mzdy často poskytují také další různé benefity. Poskytování benefitů je součástí péče o zaměstnance a určuje pohled na celofiremní kulturu. Náklady na odměňování a motivaci zaměstnanců tak hrají významnou roli v rámci firemních nákladů. Volba konkrétních firemních benefitů úzce souvisí s jejich daňovým režimem a patří k formě optimalizace mzdy.

Mezi nejčastější benefity v rámci optimalizace mezd patří:

 • Dovolená navíc (nad zákonné minimum)
 • Stravenky nebo stravenkový paušál (zvyšují reálný příjem zaměstnance)
 • Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců
 • Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
 • Nepeněžní benefity (např. proškolování zaměstnanců, poskytnutí služebního auta i k soukromým účelům apod.)
 • Poukázky na volnočasové aktivity zaměstnanců

Zaměstnanecké benefity se posuzují z následujících hledisek:

 • Daňová uznatelnost poskytnutých benefitů na straně zaměstnavatele
 • Osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnance
 • Zahrnutí konkrétních benefitů do vyměřovacího základu pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • Nákladová efektivnost jednotlivých benefitů
 • Pohled zaměstnanců – obliba benefitů

Význam externí pomoci s optimalizací mezd

Poskytování a zdanění benefitů je tématem také pro zákonodárce, je proto nezbytné sledovat legislativní vývoj v této oblasti a pružně na něj na straně zaměstnavatele reagovat. Zaměstnavatel by měl mít navíc jejich poskytování ošetřeno vnitřním předpisem – směrnicí. Pokud nemá zaměstnavatel poskytované benefity správně ošetřeny z daňového pohledu, mohou se v konečném důsledku firmě i prodražit. V tomto případě je vhodné spolupracovat s externími specialisty, kteří váš systém odměňování vyhodnotí a navrhnou efektivní optimalizaci mezd ve firmě bez ohledu na její podnikatelské zaměření.

V rámci optimalizace mezd je nutné provést minimálně tyto kroky:

 • Přehled poskytovaných mezd, odměn a benefitů
 • Analýza daňových dopadů benefitů zavedených ve firmě (ve vazbě na platnou legislativu a firemní předpisy)
 • Identifikace možných úspor
 • Doporučení úprav stávajícího systému odměňování
 • Vzít v úvahu plánované změny v legislativě v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Identifikaci konkrétních možností klienta (zaměstnavatele) ohledně omezení/rozšíření poskytovaných odměn a benefitů (aby byla zejména v případě omezení benefitů zachována rovnováha mezi úsporami firmy a motivací jejich zaměstnanců)

Výsledkem optimalizace mezd by mělo být:

 • Navržené systémové řešení optimalizace mezd
 • Snížení nákladů u zaměstnavatele a zároveň navýšení reálných příjmů u zaměstnanců
 • Efektivní motivace zaměstnanců
 • Zjednodušení firemního systému
 • Vytvoření interních směrnic a postupů z nichž optimalizace mezd vychází

Správně nastavené procesy odměňování přispívají ke zvyšování výkonnosti a ziskovosti celé firmy. Spokojení a motivovaní zaměstnanci přináší firmě vyšší produktivitu práce. Naši specialisté na optimalizaci mezd vám pomohou s optimalizací vašich procesů tak, aby byly transparentní, srozumitelné a výhodné jak pro firmu, tak pro její zaměstnance. Kontaktujte nás ještě dnes, ať vaše mzdová politika je co nejefektivnější a zároveň nejlákavější pro vaše zaměstnance.

Časté dotazy ohledně zpracování mezd

Jak probíhá spolupráce s externí mzdovou účetní?

Na konci měsíce Vaši vedoucí pracovníci odešlou docházkové listy a výpočty odměn, případně dojde k automatickému překlopení z docházkového systému do našeho mzdového systému. Naše mzdová účetní provede revizi vstupů, zpracuje a zkontroluje výpočty mezd a případně posílá přehled ke kontrole. Po potvrzení zajistíme distribuci výplatních pásek zaměstancům, zašleme Vám příkazy k natažení do banky (například ve formátu ABO/GPC/IKM) a soubor k přímému zaúčtování mezd do účetního programu (ten připravujeme na míru podle účetního programu, který využíváte).

Účtování mzdových nákladů dle středisek

Z důvodu snížení počtu účetních záznamů se většinou mzdové náklady účtují agregovaně. Dokážeme pro Vás nastavit agregace až do několika úrovní. Nejčastěji se mzdy účtují souhrnně za nákladové střediska, nebo se rozúčtovávají na tzv. white collar (bílé límečky) a blue collar (modré límečky). U menších firem se mzdy agregují zpravidla za celou firmu.

Jaké jsou výhody outsourcingu mezd?

Outsourcing mezd těží výhody z:

odbornosti (neustále sledujeme nejnovější legislativu mezd a pravidelně školíme náš mzdový tým)

automatizace (snažíme se maximálně zefektivnit zpracování mezd)

nákladovosti (díky různým výplatním termínům našich klientů máme práci celý měsíc)

diskrétnosti (maximální možné utajení mzdových nákladů, přístup pouze pro oprávněné osoby).

Jaký je nejlepší docházkový systém?

Existuje mnoho různých typů docházkových systémů, jako jsou biometrický, čtečka karet, bezdrátový, čipový nebo třeba kódovací.

Čtečka karet je jeden z nejběžnějších docházkových systémů. Tento systém se skládá z čtečky karet, která se používá k čtení informací uložených na kartě. Karta může obsahovat informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, adresa, data narození a další. Čtečka karet je obvykle snadno použitelná a levná, ale může být také méně spolehlivá než jiné typy docházkových systémů.

Biometrický docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci a autentizaci osob. Tento systém se obvykle skládá z čtečky otisků prstů, skeneru obličeje nebo skeneru oční duhovky. Čtečka otisků prstů se používá k identifikaci osoby na základě jejího otisku prstu. Skener obličeje nebo oční duhovky se používá k identifikaci osoby na základě jejího obličeje nebo oční duhovky. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Bezdrátový docházkový systém je technologie, která umožňuje zaměstnancům přihlašovat se do systému bezdrátově. Tento systém se skládá z bezdrátového čipu nebo karty, která se používá k identifikaci zaměstnance. Čip nebo karta se připojí k bezdrátovému čtečce, která čte informace uložené na kartě. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Čipový docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z malého čipu, který je umístěn na pracovní oděv nebo identifikační kartu zaměstnance. Čip je čten čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Kódovací docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z kódu, který je uložen na identifikační kartě zaměstnance. Kód se čte čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle snadno použitelný a levný, ale může být také méně spolehlivý než jiné typy docházkových systémů.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností v rámci řešení vašich mezd. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost mezd

Naši kolegové neustále prochází školeními v oblasti mezd a pracovního práva. Naše pracovní smlouvy jsou revidované renomovanou právní kanceláří Šrubař & Partners.

Efektivnost mezd

Díky spolupráci s různými firmami dokážeme využít naše mzdové účetní celý měsíc, a proto dokážeme konkurovat internímu řešení jak kvalitou, tak i cenou.

Diskrétnost mezd

Díky agregovaným datům, které předáváme k zaúčtování, nevidí nikdo neoprávněný mzdové podmínky zaměstnanců. Výplatní pásky distribuujeme zaheslované přímo na emailem Vašim zaměstancům

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Mohlo by vás zajímat

Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.

všechny novinky

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám