CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703
Mzdový audit

Mzdový audit

Pojďme zkontrolovat, jestli máte vše v pořádku.
Mouse

Zajistíme pro vás provedení mzdového auditu v rozsahu, který si definujete na základě konzultace s specialisty našeho auditního týmu. Jsme připraveni vám pomoci k odhalení legislativních i procesních nedostatků ve vaší mzdové agendě. Zefektivněte svou firemní mzdovou agendu. 

Mzdový audit

Specialisté na mzdy

Každý měsíc zpracováváme výplaty pro více než 2000 zaměstanců.

Pro outsourcing mezd jsme zvolili společnost NANO - AUDIT a jsme velmi spokojeni. Vždy dodají vše včas, což je pro nás důležité kvůli reportingu do mateřské společnosti. Vytvořili pro nás i automatizované výstupy, které můžeme importovat přímo do SAPu. Důležitým přínosem pro nás je také komunikace a rychlost reakce na požadavky.
Tomáš Neuhöfer
Tomáš Neuhöfer
jednatel, voestalpine High Performance Metals CZ

Mzdový audit v praxi

Mzdový audit znamená hloubkovou kontrolu v oblasti zpracování mezd a personalistiky firmy. Pokud jsou během mzdového auditu identifikovány nějaké nedostatky a potenciální rizika, výsledkem je zavedení opravných a nastavení preventivních procesů. Tím se zamezí možným sankcím ze strany kontrolních orgánů (jako je finanční úřad, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, inspektorát práce). 

Pro jaké firmy je mzdový audit vhodný

Nemusí se jednat pouze o situaci, kdy firma prochází nějakými zásadními změnami. Každý audit znamená získání hodnotných informací o fungování firmy. Mzdový audit klientovi přináší nový náhled na situaci a návrh zlepšení firemních procesů. Jak bude kontrola rozsáhlá, a jak často bude probíhat, určuje klient.

Malé a středně velké firmy mohou díky mzdovému auditu například zjednodušit nastavené procesy a identifikovat rizikové oblasti. U velkých firem, které mají např. vlastní mzdové oddělení, zajistí mzdový audit především kontrolu procesů a přispívá k minimalizaci rizik při vedení mzdové agendy.

V rámci mzdového auditu se neprověřuje pouze soulad mzdové agendy s platnou legislativou, ale také se analyzují interní firemní procesy a postupy.

Interní legislativní mzdový audit se zaměřuje zejména na tyto procesy:

 1. Mzdový audit řeší správnost vedení pracovněprávní dokumentace
 2. Mzdový audit řeší výpočet mezd (včetně náhrad za dovolenou), záloh na daň a odvodů na zákonné pojištění
 3. Oblast odměn a benefitů, příplatků, proplácených přesčasů a zaměstnaneckých výhod
 4. Mzdový audit řeší správnost poskytování cestovních náhrad
 5. Mzdový audit řeší správnost výpočtu ročního zúčtování

Interní procesní mzdový audit zahrnuje například oblasti:

 • Nastavení mzdových procesů a zpracování podkladů pro mzdy
 • Docházka
 • Systém interních kontrol (včetně správného nastavení termínů)
 • Práce s citlivými a důvěrnými daty

Klientovi je po provedeném mzdovém auditu pro interní potřeby managementu vypracována závěrečná zpráva zahrnující všechna zjištění a doporučení.

Výhody externího mzdového auditu:

 • Nezávislý pohled na firemní procesy
 • Profesionalita a odbornost
 • Diskrétnost při práci s důvěrnými daty
 • Individuální přístup v souladu s požadavky jednotlivých klientů
 • Poradenství v oblasti mezd a personalistiky

Mzdový audit je klíčovým krokem k zajištění zdravého a efektivního řízení mezd ve vaší firmě. Nejenže vás ochrání před potenciálními komplikacemi, ale také vám pomůže optimalizovat náklady a maximalizovat efektivitu ve vašem mzdovém procesu. Právě pro to neodkládejte své rozhodnutí o provedení mzdového auditu. Kontaktujte nás, ukážeme vám cestu k transparentním, bezpečným a efektivním mzdovým operacím.

Časté dotazy ohledně zpracování mezd

Jak probíhá spolupráce s externí mzdovou účetní?

Na konci měsíce Vaši vedoucí pracovníci odešlou docházkové listy a výpočty odměn, případně dojde k automatickému překlopení z docházkového systému do našeho mzdového systému. Naše mzdová účetní provede revizi vstupů, zpracuje a zkontroluje výpočty mezd a případně posílá přehled ke kontrole. Po potvrzení zajistíme distribuci výplatních pásek zaměstancům, zašleme Vám příkazy k natažení do banky (například ve formátu ABO/GPC/IKM) a soubor k přímému zaúčtování mezd do účetního programu (ten připravujeme na míru podle účetního programu, který využíváte).

Účtování mzdových nákladů dle středisek

Z důvodu snížení počtu účetních záznamů se většinou mzdové náklady účtují agregovaně. Dokážeme pro Vás nastavit agregace až do několika úrovní. Nejčastěji se mzdy účtují souhrnně za nákladové střediska, nebo se rozúčtovávají na tzv. white collar (bílé límečky) a blue collar (modré límečky). U menších firem se mzdy agregují zpravidla za celou firmu.

Jaké jsou výhody outsourcingu mezd?

Outsourcing mezd těží výhody z:

odbornosti (neustále sledujeme nejnovější legislativu mezd a pravidelně školíme náš mzdový tým)

automatizace (snažíme se maximálně zefektivnit zpracování mezd)

nákladovosti (díky různým výplatním termínům našich klientů máme práci celý měsíc)

diskrétnosti (maximální možné utajení mzdových nákladů, přístup pouze pro oprávněné osoby).

Jaký je nejlepší docházkový systém?

Existuje mnoho různých typů docházkových systémů, jako jsou biometrický, čtečka karet, bezdrátový, čipový nebo třeba kódovací.

Čtečka karet je jeden z nejběžnějších docházkových systémů. Tento systém se skládá z čtečky karet, která se používá k čtení informací uložených na kartě. Karta může obsahovat informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, adresa, data narození a další. Čtečka karet je obvykle snadno použitelná a levná, ale může být také méně spolehlivá než jiné typy docházkových systémů.

Biometrický docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci a autentizaci osob. Tento systém se obvykle skládá z čtečky otisků prstů, skeneru obličeje nebo skeneru oční duhovky. Čtečka otisků prstů se používá k identifikaci osoby na základě jejího otisku prstu. Skener obličeje nebo oční duhovky se používá k identifikaci osoby na základě jejího obličeje nebo oční duhovky. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Bezdrátový docházkový systém je technologie, která umožňuje zaměstnancům přihlašovat se do systému bezdrátově. Tento systém se skládá z bezdrátového čipu nebo karty, která se používá k identifikaci zaměstnance. Čip nebo karta se připojí k bezdrátovému čtečce, která čte informace uložené na kartě. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Čipový docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z malého čipu, který je umístěn na pracovní oděv nebo identifikační kartu zaměstnance. Čip je čten čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Kódovací docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z kódu, který je uložen na identifikační kartě zaměstnance. Kód se čte čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle snadno použitelný a levný, ale může být také méně spolehlivý než jiné typy docházkových systémů.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností v rámci řešení vašich mezd. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost mezd

Naši kolegové neustále prochází školeními v oblasti mezd a pracovního práva. Naše pracovní smlouvy jsou revidované renomovanou právní kanceláří Šrubař & Partners.

Efektivnost mezd

Díky spolupráci s různými firmami dokážeme využít naše mzdové účetní celý měsíc, a proto dokážeme konkurovat internímu řešení jak kvalitou, tak i cenou.

Diskrétnost mezd

Díky agregovaným datům, které předáváme k zaúčtování, nevidí nikdo neoprávněný mzdové podmínky zaměstnanců. Výplatní pásky distribuujeme zaheslované přímo na emailem Vašim zaměstancům

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Mohlo by vás zajímat

Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.

všechny novinky

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám