CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703
Externí personalistika

Externí personalistika

Zajistíme pro Vás kompletní správu personalistiky.
Mouse

Můžeme pro Vás připravovat základní vstupní dokumentaci, evidovat zdravotní prohlídky zaměstnanců a společně zajistit nastavení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Dokážeme pro Vás připravit směrnice či jakoukoliv další potřebnou dokumentaci.


Připravíme Vám pracovní smlouvy, mzdové výměry nebo třeba jen dodatek k pracovní smlouvě šitý na míru. Záleží jen na Vás, jestli ho budete chtít předat osobně již vytištěný, nebo třeba jen elektronicky. Originální smlouvy mohou být i archivované u nás a přístupné oprávněným osobám online.

Externí personalistika

Důvěrnost informací a bezpečnost dat

Veškerá Vámi poskytnutá data jsou bezpečně uložena v našem datovém centru v České republice, na našich vlastních serverech, spravována našim interním IT oddělením. Splňujeme nejnáročnější požadavky v oblasti ochrany dat. Součástí spolupráce je podpis „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ v souladu s GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pro outsourcing mezd jsme zvolili společnost NANO - AUDIT a jsme velmi spokojeni. Vždy dodají vše včas, což je pro nás důležité kvůli reportingu do mateřské společnosti. Vytvořili pro nás i automatizované výstupy, které můžeme importovat přímo do SAPu. Důležitým přínosem pro nás je také komunikace a rychlost reakce na požadavky.
Tomáš Neuhöfer
Tomáš Neuhöfer
jednatel, voestalpine High Performance Metals CZ

Externí personalistika

Zajistíme pro vás vše, co se týká personalistiky. Pečlivě, odborně a s využitím našich dlouholetých zkušenosti z oblasti personalistiky. Za efektivnost služby externího řešení personalistiky ručíme. Každá firma potřebuje personalistu nebo člověka, který plní úkoly personalisty a HR. Personální poradenství představuje poradenské a konzultační služby týkající se různých personálních oblastí. Nezbytné jsou odborné znalosti z oboru lidských zdrojů a také určité osobnostní předpoklady – přece jen jde o práci s lidmi, kdy personalista musí umět dobře komunikovat i motivovat.

Pokud zvolíte služby externí personalistiky, můžete si definovat rozsah poskytovaných služeb. Externí personalistika v plné šíři: nábor zaměstnanců, nastavení personální strategie a procesů, proces hodnocení zaměstnanců, tvorba pracovněprávní dokumentace apod. Nebo je pro vás vhodnější externí personalistika pouze v některých předem definovaných oblastech? Profesionální pomoc externisty může být zaměřena na obsah, proces nebo úkol, zásadní je odbornost a objektivita pracovníků firmy poskytující externí personální služby.

Výhody externího personálního poradenství:

 • Úspora nákladů na personalistu – zaměstnance (služeb externího personalisty využijete pouze v některých obdobích roku nebo na některé úkoly)
 • Využití know-how z dlouhodobé praxe a zkušeností z různých firem
 • Postupy a dokumentace v souladu s platnými předpisy
 • Konzultační služby v oblasti personalistiky
 • Vylepšení personálních procesů ve firmě a v konečném důsledku růst firmy
 • Nezávislost při analýze procesů v organizaci, objektivní pohled na situaci ve firmě

Využití služeb externího personalisty je vhodné nejen pro menší firmy, které tak nemusí zaměstnávat specialistu na lidské zdroje, ale také velké firmy mohou uvítat pohled zvenčí a těžit ze zkušeností a znalostí poskytovatele těchto služeb.

Spolu se službami externího zpracování mzdové agendy je často nabízena i pomoc v oblasti pracovněprávních vztahů a personální poradenství.

Personální poradenství zahrnuje například tyto úkony:

 • Přípravu pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti a další dokumentace)
 • Přípravu dokumentace při ukončení pracovního poměru
 • Tvorbu interních předpisů a směrnic v pracovněprávní oblasti
 • Pracovněprávní poradenství
 • Pomoc při kontrolách z úřadu práce a dalších institucí
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Řešení problematiky GDPR
 • Zpracování dalších evidencí (např. týkající se zdravotních prohlídek nebo BOZP)

 

Nechejte naše dlouholeté zkušenosti z oblasti personalistiky pracovat pro vás! Pokud hledáte efektivní a profesionální řešení pro správu lidských zdrojů ve vaší firmě, jsme tu pro vás. S našimi službami externí personalistiky máte jistotu, že vaše personální záležitosti jsou ve správných rukách.

Nabízíme širokou škálu služeb, které můžeme přizpůsobit vašim potřebám. Staňte se dalším z našich spokojených klientů a soustřeďte se na růst vaší firmy, zatímco my se postaráme o vaše personální záležitosti. Kontaktujte nás ještě dnes a dejte nám příležitost ukázat vám, jak můžeme přispět k úspěchu vaší firmy!

Časté dotazy ohledně zpracování mezd

Jak probíhá spolupráce s externí mzdovou účetní?

Na konci měsíce Vaši vedoucí pracovníci odešlou docházkové listy a výpočty odměn, případně dojde k automatickému překlopení z docházkového systému do našeho mzdového systému. Naše mzdová účetní provede revizi vstupů, zpracuje a zkontroluje výpočty mezd a případně posílá přehled ke kontrole. Po potvrzení zajistíme distribuci výplatních pásek zaměstancům, zašleme Vám příkazy k natažení do banky (například ve formátu ABO/GPC/IKM) a soubor k přímému zaúčtování mezd do účetního programu (ten připravujeme na míru podle účetního programu, který využíváte).

Účtování mzdových nákladů dle středisek

Z důvodu snížení počtu účetních záznamů se většinou mzdové náklady účtují agregovaně. Dokážeme pro Vás nastavit agregace až do několika úrovní. Nejčastěji se mzdy účtují souhrnně za nákladové střediska, nebo se rozúčtovávají na tzv. white collar (bílé límečky) a blue collar (modré límečky). U menších firem se mzdy agregují zpravidla za celou firmu.

Jaké jsou výhody outsourcingu mezd?

Outsourcing mezd těží výhody z:

odbornosti (neustále sledujeme nejnovější legislativu mezd a pravidelně školíme náš mzdový tým)

automatizace (snažíme se maximálně zefektivnit zpracování mezd)

nákladovosti (díky různým výplatním termínům našich klientů máme práci celý měsíc)

diskrétnosti (maximální možné utajení mzdových nákladů, přístup pouze pro oprávněné osoby).

Jaký je nejlepší docházkový systém?

Existuje mnoho různých typů docházkových systémů, jako jsou biometrický, čtečka karet, bezdrátový, čipový nebo třeba kódovací.

Čtečka karet je jeden z nejběžnějších docházkových systémů. Tento systém se skládá z čtečky karet, která se používá k čtení informací uložených na kartě. Karta může obsahovat informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, adresa, data narození a další. Čtečka karet je obvykle snadno použitelná a levná, ale může být také méně spolehlivá než jiné typy docházkových systémů.

Biometrický docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci a autentizaci osob. Tento systém se obvykle skládá z čtečky otisků prstů, skeneru obličeje nebo skeneru oční duhovky. Čtečka otisků prstů se používá k identifikaci osoby na základě jejího otisku prstu. Skener obličeje nebo oční duhovky se používá k identifikaci osoby na základě jejího obličeje nebo oční duhovky. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Bezdrátový docházkový systém je technologie, která umožňuje zaměstnancům přihlašovat se do systému bezdrátově. Tento systém se skládá z bezdrátového čipu nebo karty, která se používá k identifikaci zaměstnance. Čip nebo karta se připojí k bezdrátovému čtečce, která čte informace uložené na kartě. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Čipový docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z malého čipu, který je umístěn na pracovní oděv nebo identifikační kartu zaměstnance. Čip je čten čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Kódovací docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z kódu, který je uložen na identifikační kartě zaměstnance. Kód se čte čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle snadno použitelný a levný, ale může být také méně spolehlivý než jiné typy docházkových systémů.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností v rámci řešení vašich mezd. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost mezd

Naši kolegové neustále prochází školeními v oblasti mezd a pracovního práva. Naše pracovní smlouvy jsou revidované renomovanou právní kanceláří Šrubař & Partners.

Efektivnost mezd

Díky spolupráci s různými firmami dokážeme využít naše mzdové účetní celý měsíc, a proto dokážeme konkurovat internímu řešení jak kvalitou, tak i cenou.

Diskrétnost mezd

Díky agregovaným datům, které předáváme k zaúčtování, nevidí nikdo neoprávněný mzdové podmínky zaměstnanců. Výplatní pásky distribuujeme zaheslované přímo na emailem Vašim zaměstancům

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Mohlo by vás zajímat

Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.

všechny novinky

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám