CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703
Dotace na mzdy

Dotace na mzdy

Pomůžeme Vám získat dotace z úřadu práce podle aktuálních dotačních výzev pro danou lokalitu.
Mouse

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP (zaměstnávání osob se zdravotním postižením) jsme již pro některé z našich klientů zajistili. Celým procesem Vás můžeme provést. Případně za Vás můžeme v zastoupení uzavřít s úřadem práce dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Jako jedna z mála účetních kanceláří máme i software, který dokáže dotace efektivně počítat a zpracovávat.

 

Aktuální seznam dotačních programů:

Opatření APZ

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Získejte příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením nebo příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.

 

FLEXI

podpora forem flexibilního zaměstnávání

Získejte příspěvek na zaměstnance, kteří se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Dotace jsou možné na flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce, generační tandem či příspěvek na zapracování.

 

OUTPLACEMENT

podpora zaměstancům podniků, které prochází strukturálními změnami

Získejte příspěvek na nové zaměstnance, kteří končí ve stávajícím zaměstnání z důvodů strukturálních změn. Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které už nemají práci, díky projektu je mohou přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispěje na jejich mzdy.

 

INICIATIVA

podpora mladých uchazečů o zaměstnání

Získejte příspěvek na zaměstnance mladší 30 let, kteří mají znevýhodněnou schopnost uplatnit se na trhu práce a kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící ve způsobilém regionu (Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj), kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných).

 

PDU

podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání

Získejte příspěvek na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR.

Cíle dotačního programu:

 • zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných UoZ
 • prevence nelegální práce
 • začleňování dlouhodobě evidovaných UoZ se sociálním znevýhodněním na volný trh práce
 • podpora cílové skupiny komplexním poradenstvím a posilováním motivace ke změně
 • podpora pracovních míst
Dotace na mzdy

Důvěrnost informací a bezpečnost dat

Veškerá Vámi poskytnutá data jsou bezpečně uložena v našem datovém centru v České republice, na našich vlastních serverech, spravována našim interním IT oddělením. Splňujeme nejnáročnější požadavky v oblasti ochrany dat. Součástí spolupráce je podpis „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ v souladu s GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přemýšlíte o dotacích na zaměstnance, ale neorientujete se v dané problematice? Jsme tu pro vás. Pomůžeme vám dosáhnout na dotace, které jako zaměstnavatel můžete čerpat. Využijte s naší pomocí dotační možnosti pro zaměstnavatele. 

Každá firma potřebuje mít spokojené, věrné zaměstnance, díky nimž pak dosáhne požadovaných výsledků. Pomocí dotačních programů pro zaměstnavatele lze financovat některé náklady na zaměstnance a také zlepšit jejich pracovní podmínky. Dotace na zaměstnance jsou proto přínosem pro zaměstnavatele i zaměstnance. O dotace mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty splňující pravidla pro poskytování dotací. Finanční prostředky rozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí pomocí úřadů práce.

Abyste z dotačních programů na zaměstnance vytěžili co možná nejvíce, potřebujete zkušené dotační specialisty, kteří vám pomohou zorientovat se v dotacích. Je třeba znát maximum dotačních programů, vědět, které jsou vhodné pro jednotlivé typy firem, jak řešit formality v rámci procesu žádosti o dotaci apod. Pokud veškeré tyto informace o dotacích na zaměstnance budete zjišťovat a řešit svépomocí, ztratíte nemalý čas. Právě proto je lepší outsourcovat řešení zaměstnaneckých dotací od specialistů, kteří mají plnou orientaci v této problematice. 

 Výhody využití dotačních titulů pro zaměstnavatele:

 • Finanční podpora – příklady dotací pro zaměstnavatele:
  • Dotační příspěvek na mzdy pro nové zaměstnance i pro udržení stávajících zaměstnanců
 • Dotační příspěvek na provozní náklady na zaměstnance (např. u osob se zdravotním postižením)
 • Dotační příspěvek na zapracování
 • Dotační příspěvek na zřízení pracovního místa
 • Dotační příspěvek na zaškolení a zaučení
 • Pomoc firmám při změnách v organizaci práce nebo např. při změnách výrobního programu
 • Podpora při vytváření nových pracovních míst – díky tomu zvýšení efektivnosti práce
 • Sleva na dani v případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nechejte řešení dotací pro zaměstnavatele na externích odbornících

Pokud chce firma získat dotace na své zaměstnance, musí se zorientovat v poměrně široké oblasti. Nejen podmínky, ale i názvy dotačních titulů se mění s každou novou dotační výzvou. A pro firmy je výhodné nechat si poradit a pomoci od specializovaného partnera.

Výhody využití služeb specializované firmy v oblasti dotací:

 • Přehled o aktuálních dotačních příležitostech
 • Pomoc s výběrem té správné dotace pro potřeby klienta
 • Ušetření času 
 • Pomoc s administrativou při podávání žádosti a příprava dalších potřebných dokumentů
 • Jednání s úřady 
 • Poskytnutí personálního poradenství

Stačí už jen jediný krok

Neotálejte a obraťte se na nás ještě dnes, abychom vám pomohli získat ty nejvýhodnější dotační programy pro vaši firmu. S námi dosáhnete maximálního prospěchu pro své zaměstnance a váš podnik. Zanechte nám zprávu nebo nás kontaktujte a společně podpoříme růst a rozvoj vaší firmy.

Časté dotazy ohledně zpracování mezd

Jak probíhá spolupráce s externí mzdovou účetní?

Na konci měsíce Vaši vedoucí pracovníci odešlou docházkové listy a výpočty odměn, případně dojde k automatickému překlopení z docházkového systému do našeho mzdového systému. Naše mzdová účetní provede revizi vstupů, zpracuje a zkontroluje výpočty mezd a případně posílá přehled ke kontrole. Po potvrzení zajistíme distribuci výplatních pásek zaměstancům, zašleme Vám příkazy k natažení do banky (například ve formátu ABO/GPC/IKM) a soubor k přímému zaúčtování mezd do účetního programu (ten připravujeme na míru podle účetního programu, který využíváte).

Účtování mzdových nákladů dle středisek

Z důvodu snížení počtu účetních záznamů se většinou mzdové náklady účtují agregovaně. Dokážeme pro Vás nastavit agregace až do několika úrovní. Nejčastěji se mzdy účtují souhrnně za nákladové střediska, nebo se rozúčtovávají na tzv. white collar (bílé límečky) a blue collar (modré límečky). U menších firem se mzdy agregují zpravidla za celou firmu.

Jaké jsou výhody outsourcingu mezd?

Outsourcing mezd těží výhody z:

odbornosti (neustále sledujeme nejnovější legislativu mezd a pravidelně školíme náš mzdový tým)

automatizace (snažíme se maximálně zefektivnit zpracování mezd)

nákladovosti (díky různým výplatním termínům našich klientů máme práci celý měsíc)

diskrétnosti (maximální možné utajení mzdových nákladů, přístup pouze pro oprávněné osoby).

Jaký je nejlepší docházkový systém?

Existuje mnoho různých typů docházkových systémů, jako jsou biometrický, čtečka karet, bezdrátový, čipový nebo třeba kódovací.

Čtečka karet je jeden z nejběžnějších docházkových systémů. Tento systém se skládá z čtečky karet, která se používá k čtení informací uložených na kartě. Karta může obsahovat informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, adresa, data narození a další. Čtečka karet je obvykle snadno použitelná a levná, ale může být také méně spolehlivá než jiné typy docházkových systémů.

Biometrický docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci a autentizaci osob. Tento systém se obvykle skládá z čtečky otisků prstů, skeneru obličeje nebo skeneru oční duhovky. Čtečka otisků prstů se používá k identifikaci osoby na základě jejího otisku prstu. Skener obličeje nebo oční duhovky se používá k identifikaci osoby na základě jejího obličeje nebo oční duhovky. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Bezdrátový docházkový systém je technologie, která umožňuje zaměstnancům přihlašovat se do systému bezdrátově. Tento systém se skládá z bezdrátového čipu nebo karty, která se používá k identifikaci zaměstnance. Čip nebo karta se připojí k bezdrátovému čtečce, která čte informace uložené na kartě. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Čipový docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z malého čipu, který je umístěn na pracovní oděv nebo identifikační kartu zaměstnance. Čip je čten čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Kódovací docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z kódu, který je uložen na identifikační kartě zaměstnance. Kód se čte čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle snadno použitelný a levný, ale může být také méně spolehlivý než jiné typy docházkových systémů.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností v rámci řešení vašich mezd. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost mezd

Naši kolegové neustále prochází školeními v oblasti mezd a pracovního práva. Naše pracovní smlouvy jsou revidované renomovanou právní kanceláří Šrubař & Partners.

Efektivnost mezd

Díky spolupráci s různými firmami dokážeme využít naše mzdové účetní celý měsíc, a proto dokážeme konkurovat internímu řešení jak kvalitou, tak i cenou.

Diskrétnost mezd

Díky agregovaným datům, které předáváme k zaúčtování, nevidí nikdo neoprávněný mzdové podmínky zaměstnanců. Výplatní pásky distribuujeme zaheslované přímo na emailem Vašim zaměstancům

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Mohlo by vás zajímat

Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.

všechny novinky

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám