CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703
Zpracování mezd

Zpracování mezd

Přenechejte starost o Vaše mzdy odborníkům.
Kvalitně, diskrétně, bez starostí a ještě ušetříte.
Mouse

Efektivně a s důrazem na kvalitu je naše motto.

 

Zaměstnanci jsou srdcem každé firmy, proto je nesmírně důležité, abychom jejich odměnu zpracovávali v nejvyšší možné kvalitě. Náš tým zkušených mzdových účetních pravidelně proškolujeme dle nejaktuálnější pracovně právní legislativy. Mzdy pro Vás vždy zpracujeme precizně a v termínu, připravit výplaty zvládneme i do třetího dne v měsíci.

Externí zpracování mezd

Naše mzdové oddělení pro Vás zajistí zpracování mezd z naší kanceláře v Brně, na našich vlastních serverech a Vy se nemusíte o nic starat. Na začátku měsíce nám Vaši vedoucí pracovníci zašlou odpracované hodiny a výpočet odměn a my již vše zajistíme. Vám zašleme agregované náklady po střediscích a příkaz k natažení do banky. Vašim zaměstnancům rozešleme zaheslované pásky na jejich emailové adresy. Díky tomuto procesu zajistíme absolutní diskrétnost mezd a odměn ve firmě. Pomůžeme Vám i celý proces zautomatizovat, poradíme Vám případně s výběrem docházkového systému i s celkovým nastavením mzdového procesu.

Interní zpracování mezd

Naše mzdové účetní mohou mzdy zpracovávat i ve Vašem systému přes VPNku, případně i fyzicky na Vaší centrále. Zvládneme pracovat prakticky v jakémkoliv programu, máme zkušenosti se zpracováním mezd v nejrůznějších programech, mezi ty nejznámější patří například Target, Vema, Money nebo Pohoda

Interim mzdová účetní

Jsme schopní zajistit prozatímní výpomoc při zpracování mezd při nenadálých situacích. Ať již se u Vás stalo cokoliv, společně to zvládneme. Jako interim mzdové účetní nabízíme ty nejzkušenější kolegyně. Poradíme si s datovými přenosy či reportingem mezd, aby se vše stihlo, tak jak má.

Zpracování mezd

Specialisté na mzdy

Každý měsíc zpracováváme výplaty pro více než 2000 zaměstnanců.

Pro outsourcing mezd jsme zvolili společnost NANO - AUDIT a jsme velmi spokojeni. Vždy dodají vše včas, což je pro nás důležité kvůli reportingu do mateřské společnosti. Vytvořili pro nás i automatizované výstupy, které můžeme importovat přímo do SAPu. Důležitým přínosem pro nás je také komunikace a rychlost reakce na požadavky.
Tomáš Neuhöfer
Tomáš Neuhöfer
jednatel, voestalpine High Performance Metals CZ

Pokud Vás zajímá, jak celkový proces zpracování mezd zrychlit a díky tomu i ušetřit, navštivte prosím naši sekci automatizace mezd.

 

Součástí naší spolupráce je samozřejmě revize mzdových procesů se snahou o jejich maximální zefektivnění.

 

Externí zpracování mezd – outsourcing mezd

Potřebujete outsourcing mezd? Zajistíme pro vás externí zpracování mezd. Využijte zkušeností našich odborníku na mzdovou problematiku. Neustále se školíme a známe plně aktuální legislativní požadavky. Umíme efektivně poradit, ušetříme vám čas. Prostřednictvím našich specialistů na zpracování mezd máte jistotu, že mzdy budete mít vždy perfektně zpracované a hlavně v souladu a aktuální legislativou.

Co zahrnuje zpracování mezd?

Odpovídající platové ohodnocení zaměstnanců je základem pro úspěšné fungování firmy. Příjmy ze závislé činnosti (tzn. ze zaměstnání) zdaňuje a odvody provádí zaměstnavatel, přičemž odpovídá za správnost výpočtu a vedení příslušné dokumentace. Firma tedy musí zajistit řádné vedení mzdového účetnictví v souladu s platnou legislativou a pravidelnou výplatu mezd zaměstnancům bez chyb a nesrovnalostí. Vše má většinou na starosti mzdová účetní nebo mzdové oddělení.

Úkoly týkající se mzdové agendy:

 • Zpracování mezd a příprava výplat
 • Přihlášky/odhlášky zaměstnanců
 • Propočet záloh na daň z příjmů fyzických osob a pojistných odvodů
 • Vytváření přehledů plateb pojistného ze mzdy
 • Podávání povinných hlášení statutárním orgánům
 • Vedení dokumentace pro mzdovou agendu vč. podpisů Prohlášení poplatníka
 • Vedení mzdových listů
 • Vystavování potvrzení o příjmech pro zaměstnance
 • Správu srážek ze mzdy a exekucí
 • Vystavování evidenčních listů
 • Provádění ročního zúčtování daně (uplatnění slev na dani, daňových zvýhodnění a vypořádání daňové povinnosti zaměstnanců)

 

Zpracování mezd zahrnuje:

 • přípravu podkladů z evidence docházky + zadání dalších údajů (mzdových položek- např. odměn)
 • výpočet mezd (individuální, dle středisek, pro všechny zaměstnance)
 • vytvoření a distribuci výplatních pásek zaměstnancům
 • tvorbu příkazů pro banku, příp. souboru k zaúčtování mezd do účetních programů
 • vytvoření přehledů pro zaměstnavatele
 • celkové nastavení mzdového procesu

Proč zvolit outsourcing mezd?

Často využívanou možností zejména pro menší a střední firmy je externí zpracování mezd specialisty na mzdy na základě předaných účetních dokladů s měsíční periodicitou.

Outsourcing mezd představuje kompletní zpracování mzdové agendy za výhodnou cenu. Externí firma bude respektovat Vaše zvyklosti a zbaví Vás mnoha starostí, které se mzdovou agendou souvisejí. Díky externímu vedení mezd získáte kvalitní a přesnou agendu za kterou ručí certifikovaný odborník a navíc ušetříte čas na jiné vnitropodnikové procesy, kterých není málo.

Výhody externího zpracování mezd:

 • Kompletní zpracování mezd
 • Úspora nákladů na stálého zaměstnance a větší časová flexibilita
 • Snížení administrativní zátěže
 • Profesionální zkušenosti a odborné znalosti (zejména díky dlouholeté praxi, sledování aktuální legislativy a pravidelnému proškolování)
 • Garance přesnosti, spolehlivosti a kvality
 • Hlídání legislativní aktuálnosti
 • Záruka včasného zpracování mezd
 • Bezpečnost poskytnutých dat a diskrétnost
 • Využití profesionálního softwaru
 • Individuální přístup
 • Komunikace s úřady
 • Výstupy na míru pro firemní účtárnu
 • Zpracovávání osobních údajů v souladu s pravidly GDPR
 • Zautomatizování procesu zpracování mezd

 

Outsourcing mezd mnohdy zahrnuje také pomoc s nastavením pracovně právních vztahů, s vedením personalistiky, doporučení či poskytnutí docházkového systému nebo spolupráci při jeho zavedení nebo při propojení firemních systémů. Externí zpracovatel mezd se seznámí se specifiky firmy zákazníka a bude k dispozici i v případě specifických problematik týkajících se mzdové agendy. V rámci outsourcingu mezd je samozřejmostí je pomoc při kontrolách z místně příslušných úřadů.

Služba „outsourcing mezd“ je atraktivní pro menší firmy, které často využívají externí účetní firmy, včetně služeb vedení mzdové agendy. Vytížení mzdové účetní v malé firmě by nebylo v rámci měsíce rovnoměrné. V mnoha firmách ovšem samostatnou mzdovou účetní nebo přímo oddělení ani nemají a mzdy zpracovávají pracovníci, kteří mají za úkol i jiné agendy, což může vést k absenci odbornosti a k neaktuálnosti. Je třeba se neustále školit, sledovat nové poznatky v dané oblasti. A to za Vás právě dělá externí mzdový účetní, který ručí za bezchybnost své práce.

Velkým firmám pak pomáhá outsourcing mezd zejména šetřit provozní i personální náklady a snížit administrativní zátěž.

Díky elektronické komunikaci je externí zpracovávání účetnictví a mezd na dálku běžnou službou využívající nejmodernější technologie a zejména služby odborníků v daném oboru. Také se zvyšujícími se nároky na ochranou dat je volba externího zpracovatele zárukou diskrétnosti a profesionality. V tom řada firem taktéž spatřuje výhodu externího zpracování mezd.

Výsledky zpracované specializovanou firmou jsou plnohodnotným podkladem pro management zákazníka a hrají roli i při řízení společnosti. Často může externí zpracovatel mezd přinést na firemní data a procesy nový pohled. Nelze opomenout ani fakt, že outsourcing mezd zajistí klientům správné výstupy a výsledky – riziko chyb a omylů se předáním úkolů mzdové agendy profesionálům výrazně sníží. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti profesionální firmy a garantovaná bezpečnost dat klienta.

Rozsah a podoba poskytovaných služeb v rámci externího zpracování mezd záleží na vzájemné dohodě o spolupráci mezi zadavatelem a zpracovatelem.

Než se rozhodnete využívat outsourcing mezd, měli byste:

 • Provést analýzu stávajících nákladů na zpracování mezd ve vaší firmě (aneb vyčíslit náklady na úkoly, které plánujete převést na externího zpracovatele)
 • Sepsat veškeré činnosti, které plánujete outsourcovat

Při volbě partnera pro externí zpracování mezd dbejte mimo jiné na dobré reference, na zkušenosti zpracovatele, ale také na jeho technologické vybavení. Výhodou je také širší rozsah služeb, který může zpracovatel firmě poskytnout.

Základem úspěšného outsourcingu (nejen) mezd je vzájemná komunikace a spolupráce, postavená na sdílení a důvěře, což umožní dosáhnout požadované cíle obou obchodních partnerů.

Pokud máte zájem o službu „externí zpracování mezd“ od naší firmy NANO - AUDIT Brno, pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Časté dotazy ohledně zpracování mezd

Jak probíhá spolupráce s externí mzdovou účetní?

Na konci měsíce Vaši vedoucí pracovníci odešlou docházkové listy a výpočty odměn, případně dojde k automatickému překlopení z docházkového systému do našeho mzdového systému. Naše mzdová účetní provede revizi vstupů, zpracuje a zkontroluje výpočty mezd a případně posílá přehled ke kontrole. Po potvrzení zajistíme distribuci výplatních pásek zaměstancům, zašleme Vám příkazy k natažení do banky (například ve formátu ABO/GPC/IKM) a soubor k přímému zaúčtování mezd do účetního programu (ten připravujeme na míru podle účetního programu, který využíváte).

Účtování mzdových nákladů dle středisek

Z důvodu snížení počtu účetních záznamů se většinou mzdové náklady účtují agregovaně. Dokážeme pro Vás nastavit agregace až do několika úrovní. Nejčastěji se mzdy účtují souhrnně za nákladové střediska, nebo se rozúčtovávají na tzv. white collar (bílé límečky) a blue collar (modré límečky). U menších firem se mzdy agregují zpravidla za celou firmu.

Jaké jsou výhody outsourcingu mezd?

Outsourcing mezd těží výhody z:

odbornosti (neustále sledujeme nejnovější legislativu mezd a pravidelně školíme náš mzdový tým)

automatizace (snažíme se maximálně zefektivnit zpracování mezd)

nákladovosti (díky různým výplatním termínům našich klientů máme práci celý měsíc)

diskrétnosti (maximální možné utajení mzdových nákladů, přístup pouze pro oprávněné osoby).

Jaký je nejlepší docházkový systém?

Existuje mnoho různých typů docházkových systémů, jako jsou biometrický, čtečka karet, bezdrátový, čipový nebo třeba kódovací.

Čtečka karet je jeden z nejběžnějších docházkových systémů. Tento systém se skládá z čtečky karet, která se používá k čtení informací uložených na kartě. Karta může obsahovat informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, adresa, data narození a další. Čtečka karet je obvykle snadno použitelná a levná, ale může být také méně spolehlivá než jiné typy docházkových systémů.

Biometrický docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci a autentizaci osob. Tento systém se obvykle skládá z čtečky otisků prstů, skeneru obličeje nebo skeneru oční duhovky. Čtečka otisků prstů se používá k identifikaci osoby na základě jejího otisku prstu. Skener obličeje nebo oční duhovky se používá k identifikaci osoby na základě jejího obličeje nebo oční duhovky. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Bezdrátový docházkový systém je technologie, která umožňuje zaměstnancům přihlašovat se do systému bezdrátově. Tento systém se skládá z bezdrátového čipu nebo karty, která se používá k identifikaci zaměstnance. Čip nebo karta se připojí k bezdrátovému čtečce, která čte informace uložené na kartě. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Čipový docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z malého čipu, který je umístěn na pracovní oděv nebo identifikační kartu zaměstnance. Čip je čten čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle spolehlivý a bezpečný, ale může být také nákladný.

Kódovací docházkový systém je technologie, která se používá k identifikaci zaměstnance. Tento systém se skládá z kódu, který je uložen na identifikační kartě zaměstnance. Kód se čte čtečkou, která je umístěna u vchodu do budovy. Tento systém je obvykle snadno použitelný a levný, ale může být také méně spolehlivý než jiné typy docházkových systémů.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností v rámci řešení vašich mezd. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost mezd

Naši kolegové neustále prochází školeními v oblasti mezd a pracovního práva. Naše pracovní smlouvy jsou revidované renomovanou právní kanceláří Šrubař & Partners.

Efektivnost mezd

Díky spolupráci s různými firmami dokážeme využít naše mzdové účetní celý měsíc, a proto dokážeme konkurovat internímu řešení jak kvalitou, tak i cenou.

Diskrétnost mezd

Díky agregovaným datům, které předáváme k zaúčtování, nevidí nikdo neoprávněný mzdové podmínky zaměstnanců. Výplatní pásky distribuujeme zaheslované přímo na emailem Vašim zaměstancům

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Mohlo by vás zajímat

Musíme neustále zvyšovat naši odbornost a sledovat nové legislativní normativy. Buďte v obraze spolu s námi. Naše články vám poradí jak zefektivnit vaše podnikání.

všechny novinky

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám