CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Co by vás mohlo zajímat když se řekne „Kontrola z inspektorátu bezpečnosti práce“

01.08.2022
Co by vás mohlo zajímat když se řekne „Kontrola z inspektorátu bezpečnosti práce“

Co to je inspektorát bezpečnosti práce?

Je to úřad podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho prací je kontrola dodržování povinností souvisejících s pracovněprávními předpisy a s kontrolou bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Týká se případná kontrola i nás?

Kontrola z inspektorátu bezpečnosti práce může navštívit každého zaměstnavatele  a může být:

 • Plánovaná – byli jste vybráni na základě ročního plánu kontrol a vaše společnost je vybrána náhodně
 • Neplánovaná - inspektorát bezpečnosti dostane podnět ke kontrole konkrétně ve vaší společnosti

Jak se o kontrole dozvíme?

O zahájení kontroly bývá zaměstnavatel většinou informován několik dní předem a má tak možnost připravit potřebné doklady. Pokud by však předchozí informace o kontrole mohla ovlivnit výsledek (kontrola nelegálního zaměstnávání), bývá kontrola neohlášená.

Co je náplní kontroly?

Oblast kontroly může být velmi rozsáhlá a vyplývá z různých pracovněprávních předpisů včetně předpisů o odměňování, vnitřních předpisů, předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Přesný obsah kontroly stanovuje § 3 ZoIP.

Namátkou je tedy možné kontrolovat předpisy související s :

 • odměňováním
 • pracovní dobou a dobou odpočinku
 • přesčasovou prací
 • dodržováním kolektivních smluv
 • poskytováním ochranných osobních pomůcek
 • dodržováním bezpečnosti práce

Jak kontrola probíhá?

Kontrolu zahájí inspektor prvním kontrolním úkonem, většinou jde o doručení oznámení o zahájení kontroly zaměstnavateli. Díle je také povinen o zahájení kontroly informovat odbory nebo radu zaměstnanců, působí-li v kontrolovaného zaměstnavatele.

Inspektor je mimo jiné oprávněn:

 • vyžádat si doklady prokazující kontrolované skutečnosti (evidenci docházky, mzdové listy, prémiový řád, pracovní řád, mzdový předpis, kolektivní smlouvu)
 • pokládat otázky zaměstnancům bez přítomnosti dalších osob
 • vyžadovat od zaměstnavatele i zaměstnanců potřebnou součinnost k výkonu kontroly

Jak dlouho kontrola trvá?

Většinou to záleží na velikosti zaměstnavatele. Většina kontrol proběhne v rozmezí několika hodin a jednoho pracovního dne.

Jak se dozvíme výsledek?

Inspektor je povinen do 30 dnů vyhotovit protokol o kontrole a doručit jej zaměstnavateli. Proti zjištěním uvedeným v protokolu se můžete do 15 dnů odvolat, a to pouze písemně s uvedením odůvodněných námitek.

Kontrola pouze zjišťuje stav kontrolovaných skutečností, nezabývá se jejich nápravou ani postihem.

Pokud bylo zjištěno pochybení, může inspektorát zahájit správní řízení a v něm uložit pokutu.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám