CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Co je to zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu je zaměstnáním, kde příjem od jednoho zaměstnavatele nepřevyšuje částku 4 000 Kč za měsíc a takový příjem nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Pokud si zaměstnanec vydělá alespoň 4 000 Kč za měsíc, celá jeho mzda pak již podléhá odvodům.
20.05.2023
Co je to zaměstnání malého rozsahu

Výše rozhodného příjmu prochází často změnami, odráží výši průměrné mzdy. Proto pro přehlednost uvádíme jednotlivé limity za poslední roky:

 • 4 000 Kč měsíčně v roce 2023
 • 3 500 Kč měsíčně v roce 2022
 • 3 000 Kč měsíčně v roce 2021

Příklady zaměstnání malého rozsahu:

 1. uklízečka docházející do kanceláře na úklid
 2. občasná výpomoc při skenování smluv
 3. údržbář areálu
 4. zahradník

Jaké je zdanění mzdy malého rozsahu?

Mzda u malého rozsahu nepodléhá odvodům sociálního pojištění ani odvodů zdravotního pojištění. Pokud si zaměstnanec vydělá méně než 4 000 Kč za měsíc, jediný případný odvod bude srážková daň ve výši 15 % ze mzdy. V případě, že bude mít zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka, nemusí být odvedena ani srážková daň z příjmů. V tomto případě bude u zaměstnání malého rozsahu daňové zatížení rovné nule (zaměstnanec ani zaměstnavatel nebude platit žádné daně). 

Příklad zdanění mzdy zaměstnání u malého rozsahu v porovnání se zdaněním mzdy v případě překročení rozhodného příjmu:

 

Zdanění mzdy 

malého rozsahu

včetně slevy na poplatníka

Zdanění mzdy 

malého rozsahu

bez slevy na poplatníka

zdanění mzdy při překročení výše rozhodného příjmu

včetně slevy na poplatníka

zdanění mzdy při překročení výše rozhodného příjmu

bez slevy na poplatníka

hrubá mzda 3 999 Kč  3 999 Kč  4 000 Kč  4 000 Kč 
sociální pojištění zaměstnanec 0 Kč  0 Kč  260 Kč  260 Kč 

sociální pojištění zaměstnavatel

0 Kč  0 Kč  992 Kč  992 Kč 

zdravotní pojištění zaměstnanec

0 Kč  0 Kč  180 Kč  180 Kč 

zdravotní pojištění zaměstnavatel

0 Kč  0 Kč  360 Kč  360 Kč 

srážková daň 15%

 600 Kč  600 Kč   600 Kč  600 Kč 

podepsaná sleva na poplatníka

- 600 Kč  nepodepsané prohlášení  - 600 Kč  nepodepsané prohlášení 

Celkové náklady na mzdu

3 999 Kč  3 999 Kč 5 352 Kč  5 352 Kč 

Celkové zdanění

0 Kč   600 Kč  1 792 Kč  2 392 Kč 

Čistá mzda k výplatě zaměstnanci

3 999 Kč 3 399 Kč  3 560 Kč  2 960 Kč 
% zdanění (celkové zdanění/celkové náklady) 0 %  15 %  33 %  45 % 

Co se stane, pokud zaměstnanec překročí výši rozhodného příjmu?

V případě, že zaměstnanec překročí výši rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, má zaměstnavatel povinnost zaměstnance přihlásit k pojištění do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž měl příjem alespoň 4 000 Kč. Toto přihlášení provede na formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání, který pošle na příslušnou OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení)

Zpracování mzdy u malého rozsahu:

Mzda u zaměstnání malého rozsahu se zpracovává jako každá jiná mzda s tím rozdílem, že je potřeba posoudit, zdali se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Pokud ano a výše mzdy zároveň nepřekročila výši 4 000 Kč za měsíc

Historie výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu:

Výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se mění v od 1.1.2023 z částky 3 500 Kč za měsíc na 4 000 Kč za měsíc. Toto zvýšení rozhodného příjmu vychází z nařízení vlády č. 290/2022 Sb. Zvýšení výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu odráží každoroční vyhlášení průměrné mzdy.

 • Výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu v roce 2023 je ve výši 4 000 Kč za měsíc.
 • Výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu v roce 2022 je ve výši 3 500 Kč za měsíc.
 • Výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu v roce 2021 je ve výši 3 000 Kč za měsíc.
 • Výše limitu pro zaměstnání malého rozsahu v roce 2020 je ve výši 3 000 Kč za měsíc.

 Výjimky, kdy se limit neposuzuje:

 1. odměna člena statutárního orgánu
 2. odměna charakteru funkčního požitku
 3. příjem jednatele spolku, zájmové organizace, sdružení
 4. příjem člena výboru společenství vlastníků
 5. výslovně sjednaná pracovní smlouva

V takovém případě podléhá pojistnému jakákoliv částka i nižší než aktuálně platba hranice 4 000 Kč pro rok 2023.

Naši kolegové z oddělení zpracování mezd s Vámi rádi projdou aktuální legislativní nastavení. Pomůžeme Vám optimalizovat mzdy a využít všech možných daňových výhod a úlev. Neváhejte se obrátit na naši účetní kancelář pro rady a pomoc v oblasti personalistiky, zpracování mez, vedení účetnictví a daňového poradenství. Budeme se těšit na případnou schůzku.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám