CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Zvýšení minimální mzdy v roce 2023 o 6,8 %

31.12.2022
Zvýšení minimální mzdy v roce 2023 o 6,8 %

Od 1.1.2023 dojde k navýšení minimální mzdy na částku 17 300 Kč. V roce 2022 byla minimální mzda ve výši 16 200 Kč. Jedná se tedy o zvýšení o 1 100 Kč, v procentuálním vyjádření jde o 6,8 %. Nová minimální hodinová sazba tedy vychází na 103,80 Kč.

Dochází také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy. Pro 1. skupinu prací dojde k navýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Pro 8. skupinu prací dojde k navýšení minimální mzdy z 32 400 Kč na 34 600 Kč. Minimální mzda pro skupiny prací 2.-7. zůstává beze změn.

Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí bude minimální mzda tak na úrovni 41% průměrné mzdy. 

Přehled výše minimální mzdy dle jednotlivých skupin prací pro rok 2023:

Skupina prací   

Minimální měsíční zaručená mzda    Minimální zaručená hodinová mzda
1. 17 300 Kč 103,80 Kč
2. 17 900 Kč 106,50 Kč
3. 19 700 Kč 117,50 Kč
4. 21 800 Kč 129,80 Kč
5. 24 100 Kč 143,30 Kč
6. 26 600 Kč 158,20 Kč
7. 29 400 Kč 174,70 Kč
8. 34 600 Kč 207,60 Kč
Rozdělení skupin prací pro zaručenou mzdu a příklady jednotlivých profesí:

Skupina prací   

Příklady profesí   
1. pomocník v kuchyni, doplňovač zboží v obchodě, uklízeč, vrátný
2. výkopový dělník, strážný, pomocný kuchař, pokojský, pracovník u pásu
3. zedník, instalatér, prodavač, číšník, kuchař, pokladní
4. automechanik, zdravotní bratr, pokrývač,
5. mistr, dispečer, účetní, personalista, učitel ve školce
6. programátor, obchodní referent
7. IT expert, lékař, zubař
8. obchodní nebo finanční ředitel

Odkaz na článek Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně zvýšení minimální mzdy pro rok 2023

Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení minimální mzdy pro rok 2023

Zákoník práce 262/2006 Sb. § 111 Minimální mzda

(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

(2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.

(3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

  1. ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda,
  2. k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo
  3. k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. 

Zákoník práce 262/2006 Sb. § 112 Zaručená mzda

(1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru (§ 113 odst. 4 a § 136).

(2) Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance může vláda stanovit nejnižší úroveň zaručené mzdy podle věty druhé a třetí až o 50 % nižší.

(3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

  1. ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo
  2. k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám