CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Co je to recovery audit?

I přes to, že naprostá většina společností má robustní systém kontrol, interních auditů a hlídání procesů, vznikají ve firmách slabá místa, přes které unikají finanční prostředky. Recovery audit je tu od toho, aby taková místa identifikoval, finanční úniky eliminoval a ztracené prostředky získal zpět.
19.02.2023
Co je to recovery audit?

Těmto finančním únikům se ovšem lze vyhnout, náš profesionální tým recovery auditorů se o celý proces zmapování a auditování postará. Recovery auditu se věnujeme již 15 let a v našem regionu patříme mezi špičky v oboru. Provedeme důkladnou analýzu Vašich procesů, zrevidujeme veškeré účetní transakce a identifikujeme případné přeplatky za historické období.

Co je to recovery audit?

Recovery audit je organizovaný proces auditu transakcí. Veškeré záznamy jsou podrobeny důkladné analýze za pomoci různých pomocných dotazů a statistických funkcí. Ověřují se platby Vašim dodavatelům, konzistentnost transakcí a neobvyklé (statisticky vybočující) transakce.

Recovery audit nejčastěji odhaluje následující typy chyb:

  • přeplatky dodavatelských faktur
  • neuhrazené dobropisy
  • neproplacené vrácené zboží dodavatelům
  • duplicitní úhrady za stejné zboží nebo služby
  • nevyfakturované bonusy a poplatky
  • neaktualizované fakturační ceny

Pro koho je recovery audit určený?

Každá větší společnost by měla recovery audit vyzkoušet. Díky recovery auditu může společnost získat nezávislý pohled na to, jak má nastavené kontrolní procesy a zdali nedochází k finančním únikům.

Proč je recovery audit důležitý?

Recovery audit je důležitý, protože každá firma může něco přeplatit nebo si naopak nevyfakturovat. Díky dohledání těchto chyb budete mít jistotu, že máte všechny procesy pod kontrolou. Celý dodavatelský řetězec je nesmírně komplexní a nabízí velký prostor pro finanční úniky. Recovery audit Vám pomůže zajistit, že se o těchto únicích dozvíte a budete moci do budoucna přijmout opatření pro jejich snížení. Externí pohled na vaše interní procesy je proto dobrou volbou.

Co Vám recovery audit přinese?

  1. Získání dodatečných prostředků. Naši auditoři odhalí chyby, které historicky ústily ve finanční úniky. Ve spolupráci s Vašimi týmy tyto přeplatky pro Vás získají zpět.

  2. Identifikace nevhodně nastavených procesů. V rámci recovery auditu budeme procházet Vaše procesy a v případě, že některé z nich budou nevhodně nastavené, tak Vás o tom budeme informovat. Naši auditoři mají široké spektrum znalostí a mohou vidět věci nezávislým pohledem.

  3. Compliance. V souvislosti s naší prací můžeme zároveň ověřit, zdali jsou veškerá firemní a legislativní nařízení v souladu s aktuální praxí. Bez přítomnosti centralizovaného systému je běžné, že se organizace začnou neúmyslně odklánět od původního záměru.

  4. Odhalení podvodů. Během recovery auditu můžeme narazit i na podvodné jednání, které může ústit ve finanční ztráty. Může se jednat například o fiktivní dodavatele. Pomůžeme Vám zrevidovat Vaše procesy, aby se eliminovalo riziko budoucích podvodů. 

Shrnutí:

Recovery audit je důležitý pro každou větší organizaci. Bez auditu jsou organizace zranitelné kvůli možným finančním ztrátám a neefektivnosti. Náš program recovery auditu pro Vás zajistí maximální možnou kontrolu finančních transakcí a zabrání finančním únikům.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám