CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Připravované změny v oblasti regulace trhu léčiv

Balíček legislativních návrhnů, zveřejněný na konci dubna si klade za cíl prostřednictvím řady politických opatření zlepšit přístup k lékům napříč členskými zeměmi, snížit náklady pacientů a posílit inovace nových léků a výrobu generických substitucí. Jedním z hlavních cílů je snížit nesrovnalosti mezi dobou uvedení léků na trh v jednotlivých zemích Evropské Unie a zabránit budoucímu nedostatku léků.
24.05.2023
Připravované změny v oblasti regulace trhu léčiv

Vydání návrhu představuje pouze potenciální začátek procesu změn aktuálních politik, který může trvat dlouhé roky. Následuje nevyhnutelná bitva mezi průmyslovými skupinami a parlamentem EU o celkové přetvoření politiky. S tak rozsáhlými změnami, včetně velmi kritizovaného zkráceného období exkluzivity pro značkové léky, vyvolal legislativní návrh pestrou směs reakcí předních hráčů v oboru. Značkoví výrobci jako třeba GlaxoSmithKline patří k nejhorlivějším odpůrcům návrhů a tvrdí, že bez dalších změn povede tato politika k ukončení inovací, protože do R&D je nutné výrazně investovat. Skupina zastupující zájmy generického průmyslu naopak vyjádřila silnou podporu záměru návrhu zastavit  nadužívání patentové ochrany a snaze přizpůsobit pobídky pro rovnoprávnost přístupu v rámci celé Evropské Unie. Střet mezi zájmy farmaceutických společností zabývajících se vývoje a generických skupin je jen jednou z mnoha oblastí, kde je pravděpodobný větší pohyb a prostor pro kompromisy ve farmaceutické legislativě EU. Evropská komise chce sektor více regulovat a docílit tak snížení cen, zároveň ale nechce narušit trh a způsobit úprk farmaceutických společností z Evropy, protože to by byla skutečná katastrofa.

Tři hlavní oblasti, ve kterých jsou očekávané výrazné změny:

Exkluzivita. 

Jedno z nejspornějších ustanovení v navrhovaném balíčku se točí okolo exkluzivity. V současné době si značkové léky užívají ochranu před generickou konkurencí 10 let. Nový návrh tuto ochranu ale zkracuje na pouhých osm let tržní exkluzivity a přidává spoustu pobídek, které ji mohou prodloužit až na 12 let.

Cíle úpravy politiky exkluzivity léčiv jsou dva:

  1. zvýšení konkurenčního prostředí;
  2. zlepšení přístupu ke generickým substitucím.

Dle nedávno zveřejněné studie od skupiny generických výrobců Medicines for Europe uvádí, že ze všech léků dostupných před 10 lety 26 % generických léků zmizelo z evropského trhu. Vyvážení pobídek pro značkový a generický trh je pro regulátory balancování na hraně. Posunutí rovnováhy může mít fatální dopady na celkový trh a dostupnost léčiv. Jednou z oblastí, kde existuje potenciální flexibilita, je výjimka Bolar. Toto ustanovení ve stávajícím farmaceutickém právu EU umožňuje provádět studie pro regulační schválení generik a biologicky podobných léčiv i během patentového období značkového léku. Cílem současného návrhu je rozšíření rozsahu výjimky a zjednodušení povolování generických substitucí. Konkrétní změny rozsahu výjimky jsou stále předmětem diskuse, ale z hlediska generických léčiv by  měla aktualizace pravidla výslovně umožnit společnostem provádět nezbytné studie a zkoušky, pokrývat nabídku, výrobu, prodej a nákup patentované aktivní farmaceutické přísady.

Úvádění léčiv na trh napříč Evropskou unií

Dalším důležitým cílem pro farmacii je snížit rozdíly v době, kterou zabere zavedení léku v Evropské Unii. Související ustanovení by se tak mohla v nadcházejících měsících výrazně změnit. Pacienti v mnoha zemích střední a východní Evropy čekají na přístup k lékům v průměru roky déle ve srovnání se zeměmi západní Evropy. Nedávná studie společnosti IQVIA zjistila, že míra dostupnosti léků v Německu byla o 66 % vyšší než například v Polsku a Estonsku. Aby se to napravilo, návrh se snaží poskytnout další dva roky exkluzivity společnostem, které uvedou svůj lék na trh ve všech 27 členských státech EU do dvou let. Z aktuálních diskuzí ovšem vyplývá, že je to nepraktické a neřeší to systém náhrad, který je hlavní příčinu nesrovnalostí mezi jednotlivými zeměmi. Základním problémem je, že placení léků není v kompetenci Evropské unie. Je to v kompetenci každého jednotlivého členského státu, takže abyste uvedli produkt na trh ve 27 členských státech, musíte projít postupy stanovení cen a úhrady v každém z těchto 27 členských států.

Nedostatek léčiv

Rostoucí náklady na energii a další inflační tlaky v průběhu letošní zimy způsobily zhoršující se dostupnost léků v celé Evropské Unii. Všechny členské státy hlásily nedostatky v roce 2022 a čtvrtina zemí hlásila nedostatek více než 600 léků. Evropská komise plánuje postup, který vyžaduje, aby společnosti informovaly evropskou lékovou agenturu o hrozících nedostatcích šest měsíců předem, tvořily plány prevence nedostatku a držely větší zásoby léků. Výrobci ovšem oponují, že je nemožné předvídat problémy s dodavatelským řetězcem měsíce dopředu. Pokud by to bylo možné problém by se podle nich vyřešil sám a možná ani nikdy nenastal. Kompromisem by mohlo být vytváření digitálních infrastruktur, které sledují spotřebu léků v rámci celé EU. Takové řešení by mohlo pomoci předvídat nárůst poptávky. Integrace elektronických informací o pacientech spolu s harmonizovanými formuláři a prezentacemi léků má potenciál způsobit revoluci ve způsobu, jakým jsou zásoby spravovány v celé Evropě, účinně se vyhnout vyprodání zásob a zajistit rychlou distribuci léků.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám