CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Co je to ESG reporting?

Environmental, Social and Governance (zkratkou ESG) – tři klíčové faktory používané k hodnocení vlivu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG mají stále důležitější roli v oblasti dotací, akvizic, investic i úvěrů. Společnosti, které mohou vykázat dobré výsledky ESG mohou předpokládat konkurenční výhodu.
25.09.2023
Co je to ESG reporting?

Faktory ESG

Pro hodnocení ESG existuje mnoho faktorů, jedná se například o tyto oblasti:

  • Kvalitní životní podmínky zvířat
  • Uhlíková stopa
  • Spotřeba vody
  • Environmentální udržitelnost
  • Diverzita a Etika
  • Zaměstnanecké vztahy a odměňování zaměstnanců
  • Struktura managementu a odměňování
  • Princip odpovědných investic, investiční strategie a struktura investorů
  • Principy rovnosti a GDPR

Od kdy je povinnost ESG vykazovat?

Environmental, Social and Governance je spjaté s povinností reportingu. Povinnost vykazování ESG se v České republice bude týkat přibližně 1500 společností namísto nynějších necelých padesáti. Prvním obdobím, za které se bude ESG povinně vykazovat je rok 2024.

Vzhledem k tomu, že účinnost směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je rozdělena do čtyř fází, nevznikne povinnost vykazování ESG všem společnostem ihned od 1. 1. 2024. V první fázi budou informace za účetní období 2024 vykazovat účetní jednotky, které již požadavkům na uvádění nefinančních informací podle směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive) podléhají. Ve fázi druhé budou za účetní období 2025 reportovat informace ostatní velké podniky. Ve třetí fázi budou vykazovat ESG kotované malé a střední společnosti, méně složité instituce a kaptivní pojišťovny, a to za účetní období 2026. Poslední čtvrtá fáze se bude týkat podniků, resp. Poboček mimo EU, které budou vykazovat ESG za účetní období 2028.

Je možná důležité zmínit možnost nepodávat zprávu o udržitelnosti u kotovaných malých a středních podniků. Tuto možnost však mají pouze po přechodnou dobu 2 let, a to pouze za předpokladu, že ve zprávě vedení bude řádné odůvodnění, proč tak neučinily.

Kdo musí vykazovat?

Povinnosti vykazovat ESG informace budou vystaveny (avšak individuálně) obchodní společnosti spadající do kategorie velkých účetních jednotek dle § 1 b odst. 4 ZoÚ (zákona o účetnictví). ESG se však dotkne i malých a středních společností, které jsou emitenty investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a některých podniků z třetích zemí neboli mimo Evropskou unii, které vykonávají významnou činnost na území Evropské unie.

Podniky ze zemí mimo EU budou mít povinnost reportingu ESG z důvodu zavedení rovných podmínek pro společnosti působící na vnitřním trhu Evropské unie. Děje se tak kvůli tomu, aby i tyto podniky měly odpovědnost za dopady svých činností jak na lidi, tak na životní prostředí. Požadavky na vykazování informací by se tedy měly týkat podniků ze třetích zemí, které v EU dosahují čistý obrat vyšší než 150 milionů EUR a které mají dceřiný podnik nebo pobočku na území EU. V rámci již zmíněného zachování rovných podmínek by se na pobočky podniků ze zemí mimo EU mělo vztahovat kritérium hodnoty čistého obratu vyššího než 40 milionů EUR.

Na konsolidované bázi se nová povinnost vykazování bude týkat velkých skupin, jestliže splní kategorizační kritéria velké skupiny účetních jednotek dle § 1c odst. 3 ZoÚ.

 

Zajímá Vás více o problematice ESG reportingu? Neváhejte se obrátit na naše zkušené kolegy z oblasti recovery auditu, účetnictví, daní a mezd. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám