CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Co je to účetnictví?

Účetnictví je způsob zaznamenávání a sledování finančních transakcí v rámci ekonomického subjektu. Používá se pro evidování jednotlivých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů. V současné době je nejběžnější způsob vedení účetnictví takzvaně podvojné účetnictví. Účetní systém spočívá v zaznamenávání veškerých transakcí a jejich vyhodnocování formou vytváření výkazů a přehledů.
19.02.2023
Co je to účetnictví?

Účetnictví organizuje, zpracovává a zaznamenává finanční informace o ekonomickém subjektu. Jde o nástroj pro řízení finančních zdrojů a evidenci výnosů a nákladů.

Účetnictví je staré jako lidstvo samo a stalo se základem ekonomického světa. Od nepaměti lidé měli potřebu zaznamenávat svoje příjmy a výdaje a evidovat svůj majetek a své závazky. V tomto duchu se dále i účetnictví rozvíjelo až do dnešního principu podvojnosti. Dnešní účetnictví je poměrně složitý obor, který se skládá ze souhrnu principů, postupů a technik, které se používají k provádění účetních operací. Nejvýznamnější normou, která účetnictví upravuje, je Zákon o účetnictví 563/1991 Sb..

Zákon o účetnictví upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Zákon o účetnictví se vztahuje na tyto účetní jednotky:

  • právnické osoby
  • zahraniční jednotky, které podnikají na území ČR
  • podnikající fyzické osoby
  • svěřenecké, penzijní a investiční fondy

Historie účetnictví se začala vyvíjet již ve starověku. V té době se již objevují první účetní knihy, které zaznamenávají finanční transakce. První zaznamenaný účetní záznam pochází ze starověkého Egypta. Tato účetní kniha obsahuje záznamy o nákladech výroby a daních. Další záznamy o účetnictví se datují z období Mezopotámie.

Později se účetní knihy začaly rozdělovat do jednotlivých účtů, aby se mohly lépe sledovat a zaznamenávat konkrétní účetní transakce. S vynálezem mechanického účetního stroje v 19. století pak umožnil výraznou automatizaci účetnictví. Díky tomu bylo najednou možné efektivně zaznamenávat veškeré transakce a ušetřit mnoho času při zpracování účetnictví. Účetnictví se díky technologiím stalo mnohem přesnějším, jednodušším a efektivnějším.

Největším zlomem pro oblast účetnictví bylo samozřejmě zavedení počítačů. Software umožnil snadno provádět účetní transakce, rychle analyzovat a vyhodnocovat údaje. Využití moderních technologií a principu podvojnosti vyústilo v robustní systém vedení účetnictví, který při dodržování správných účetních postupů minimalizuje možnost chyb a udržuje perfektní sounáležitost mezi jednotlivými finančními transakcemi, skladovými pohyby a majetkem.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám