CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Daňový balíček 2023 - nejvýznamější změny v oblasti daní - zákon č. 366/2022 Sb.

Následující článek shrnuje nejpodstatnější změny v rámci daňového balíčku 2023 - podle zákona č. 366/2022 Sb.
19.02.2023
Daňový balíček 2023 - nejvýznamější změny v oblasti daní - zákon č. 366/2022 Sb.

Zákona č. 366/2022 Sb., s účinností od 1.1.2023, přinesl především tyto změny:

Změny ve výdajovém paušálu živnostníků:

Novela zákona o dani z příjmů zvýšila hranice pro příjmy z živností, s kterými je možné vstoupit do tzv.paušálního režimu.

Výše paušální daně pro 1. pásmo je 6 028 Kč, pro 2. pásmo je 16 000 Kč, pro 3. pásmo je pak 26 000 Kč.

 obrat / paušál 80% 60% 40%
 < 1 000 000 Kč 6 028 Kč 6 028 Kč 6 028 Kč
 < 1 500 000 Kč 6 028 Kč 6 028 Kč 16 000 Kč
 < 2 000 000 Kč 6 028 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč

Pomocí tabulky výše si zjistíme, do kterého pásma spadáme (matrix obrat a výše výdajového paušálu podle typu živnosti) a zařadíme se do pásma pro paušální daň.

Zvýšení limitů pro povinnost podat daňové přiznání

Byly zvýšeny limity pro fyzické osoby na zdaňovací období 2023 a nově tak:

  • Poplatník s příjmy ze závislé činnosti nemusí podávat přiznání, pokud jeho ostatní příjmy nepřesáhnou částku 20 000 Kč.
  • Pro ostatní poplatníky platí limit příjmů 50 000 Kč.

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob v případě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce za podmínek, kdy:

  • Na výstavbu předmětné nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního rozpočtu.

  • Převod nemovité věci byl podmínkami dotace po stanovenou dobu zakázán a jedná se o první převod po uplynutí této doby, přičemž cílem převodu je vlastnictví nemovitosti fyzickou osobou.

Osvobození odměny za výkon funkce člena volební komise

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise je nově osvobozené.

Prodloužení mimořádných odpisů

Novela zákona prodlužuje legislativu z let 2020 a 2021 umožňující rychlejší odpisy 1. a 2. odpisové skupiny i pro majetek pořízený v letech 2022 a 2023.

Windfall tax

Zavedení takzvané daně z neočekávaných zisků, která se vztahuje na společnosti působící v oblasti bankovnictví, energetivky a těžebního průmyslu. Mělo by se jednat o dočasné zdanění, platné od roku 2023 do roku 2025.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám