CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

ESOP – Employee Stock Ownership Plan neboli zaměstnanecké akcie

Zaměstnanecké akcie jsou jistým finančním produktem umožňujícím zaměstnancům mít určitý podíl na společnosti a její očekáváné rostoucí hodnotě a zapojit se z části do chodu společnosti z pozice akcionáře. Z toho plyne pocit většího zapojení do vyššího celku, a i ten může mít výrazný motivační vliv na zaměstnance.
10.11.2023
ESOP – Employee Stock Ownership Plan neboli zaměstnanecké akcie

Zaměstnanecké akcie jsou vhodným instrumentem především pro začínající firmy a start-upy. Důvod je jednoduchý – tyto společnosti nemají ze začátku dostatečné prostředky na to, aby zaplatily vysoce kvalifikované a zkušené zaměstnance, a proto se uchylují k řešení situace prostřednictvím nabídky zaměstnaneckých akcií s očekáváním do budoucna se zvyšující hodnotou společnosti. 

Existuje hned několik druhů ESOP, které se rozlišují především podle možného práva zaměstnance nabýt majetkovou účast (akcie/podíl) na společnosti nebo bude zaměstnanci náležet „jenom“ finanční odměna/výnos jako ekvivalent virtuálního podílu na dané společnosti. Formy ESOP, které v České republice mohou společnosti svým zaměstnancům poskytnout jsou:  

  • virtuální (tzv. phantom shares) – pojí se s nimi různá práva popsaná v ESOP plánu a typicky jsou spojeny s vyplacením určité částky (bonusu) účastníkovi ESOP plánu v případě Exit Eventu (skutečnosti podmiňující výkon opce, resp. aktivují nárok na vyplacení bonusu), 
  • ekvitní – typ ESOP plánu, na základě kterého účastník ESOP plánu nabývá opce na koupi podílu / akcií ve společnosti za sjednanou cenu, tzv. Strike Price, a to po splnění jistých podmínek pro Vesting (proces aktivace nároku na podíl nebo bonusovou složku; Vesting může obsahovat dvě kritéria, časové nebo výkonnostní),
  • přímý prodej akcií/podílů,
  • zaměstnanecká společnost.

Výše zmíněná funkce zaměstnaneckých akcií zní zřejmě velice příjemně. Drobné znaménko na jejich tváři je však v podobě jejich zdanění. Problém je v tom, že zaměstnanec, který od zaměstnavatele akcie obdrží má povinnost zaplatit z nich daň z příjmů, i když žádný příjem doposud nenastal.

Tento zásadní problém by se snad v brzké době mohl dočkat řešení a ESOP tak budou mnohem atraktivnější. Poslanecká sněmovna nyní projednává návrh zákona, na jehož základě by došlo ke změně zdanění ESOP. Příjem by nebyl zdaněn ihned nabytím akcií, ale až v okamžiku jejich prodeje, kdy reálně zaměstnanci vzniká příjem, ze kterého již daň zaplatí. 

„Smyslem návrhu, který již prošel druhým čtením v poslanecké sněmovně, je především zvýšení atraktivity vydávání ESOP ve formě akcií, podílu na s.r.o. nebo opcí. Tím se zvýší motivace zaměstnanců a start-upy budou mít lepší možnosti pro nalákání nových talentů ihned na začátku podnikání, kdy je vhodnější finanční zdroje raději investovat a zaměstnance namísto toho odměňovat právě pomocí ESOP,“ uvedl Štefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí.  

Tato úprava byla předložena ve formě pozměňovacího návrhu k návrhu zákona, jímž se mění zákony v spojené s rozvojem finančního trhu. 

Jelikož zaměstnanec získá od zaměstnavatele akcie za svoji práci, dojde v okamžiku jejich nabytí k fixaci výši příjmu, ze kterého se následně ve zmíněném okamžiku prodeje odvede daň z příjmů současně se zdravotním a sociálním pojištění. Tuto odloženou daň následně zaplatí za zaměstnance zaměstnavatel, tudíž naprosto stejně jako v případě klasického zdanění odměny za práci. 

Návrh také myslí i na možnost využití časového testu při následném prodeji akcií či podílů. To znamená osvobození od daně z příjmů při splnění podmínky držení akcií po dobu alespoň tří let a pětileté držbě u podílu na společnosti s ručením omezeným. V případě, že bude zaměstnanec držet akcie či podíl déle, daň z příjmů jejich prodeji by neplatil vůbec.

Dále návrh počítá i se situací, kdy zaměstnanec získá od zaměstnavatele podíl nebo opci za zvýhodněnou cenu, avšak společnosti se nebude dařit dobře a prodejem cenného papíru zaměstnanec nevydělá, ale naopak bude tratit. V takovém případě nebude podléhat zdanění celý rozdíl mezi zvýhodněnou cenou zaplacenou zaměstnancem a cenou tržní, ale bude možné od tohoto rozdílu odečíst ztrátu hodnoty podílu. V praxi to bude vypadat tak, že v případě, že se projekt nepovede a investice bude ztrátová, ke zdanění ani nedojde.  

 

Zajímá Vás víc? Neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám