CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Konsolidační balíček – spotřební daň z tabáku. Co bude s e-cigaretami?

Užívání cigaret a dalších tabákových výrobků je v EU nejzávažnějším odvratitelným zdravotním rizikem a zároveň jde o nejčastější důvod předčasného úmrtí – přibližně 700 tis. ročně, kterému lze předejít. Předčasně umírá až 50 % kuřáků – v průměru je to o 14 let dříve než zbytek populace. I přes rozsáhlou informovanost občanů je stále počet kuřáků v EU vysoký – kouří 26 % obyvatelstva, dokonce 29 % mladých Evropanů ve věku 15 až 24 let.
23.10.2023
Konsolidační balíček – spotřební daň z tabáku. Co bude s e-cigaretami?

 

Podle údajů Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) z rok 2021 platí zákaz prodeje elektronických cigaret hned v 37 zemích, a to například v Egyptě, Turecku, Argentině, Austrálii, Japonsku a dalších. V dalších 73 zemích jsou e-cigarety povoleny, avšak s jistými omezeními týkajícími se například přeshraničního prodeje, vymezení prodejních míst, omezení přístupu. Mezi tyto země se řadí mimo jiné Česká republika, dále Polsko, Kanada, Čína, Španělsko a další. Z těchto 73 zemí přibližně 36 omezuje množství nikotinu použitého v e-liquidu. Hraniční hodnotou koncentrace nikotinu je v EU 20mg/ml a dále jsou zakázány další (kromě nikotinu) zdraví škodlivé látky. Mezi země s tímto opatřením patří například Maďarsko, Irsko, Portugalsko a také Česká republika.

EU se rozhodla ve spolupráci s členskými zeměmi jednat. Aktivně se účastní Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) a tato je právně závaznou mezinárodní smlouvou. Cílem této smlouvy je minimalizovat negativní dopady užívání tabáku na veřejné zdraví a hospodářství. V rámci této problematiky přijala EU a členské státy mnohá opatření na kontrolu tabáku. Mezi opatření náleží právní předpisy, doporučení, informační kampaně – konkrétně jde především o:

 • regulaci tabákových výrobků (v roce 2016 se v zemích EU stala použitelnou směrnice o tabákových výrobcích 2014/40/EU)
  • zakazuje cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s charakteristickými příchutěmi,
  • vyžaduje po výrobcích, aby příslušné orgány zemí EU informovali o složkách použitých v tabákových výrobcích,
  • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu v EU,
  • a další.
 • omezení reklamy na tabákové výrobky
 • vytváření nekuřáckého prostředí – průzkum Eurobarometru z roku 2009 zjistil, že:
  • 84 % občanů EU souhlasí se zákazem kouření v kancelářích a na jiných uzavřených pracovištích,
  • 79 % z nich souhlasí se zákazem kouření v restauracích a
  • 61 % podporuje zákaz kouření v barech a hospodských zařízeních.
 • daňová opatření a kroky proti nezákonnému obchodu.

Všechna tato opatření usilují o snížení negativních dopadů konzumace tabákových výrobků jak na aktivní uživatele, tak na tzv. pasivní kuřáky. S tímto je spojen další záměr, a to pomoci kuřákům přestat kouřit a předejít tomu, aby další osoby kouřit začaly.

Spotřební daně

V České republice je zdanění tabákových výrobků zakotvenu v zákoně č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

 • podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi,
 • způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
 • způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
 • způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
 • sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
 • nakládání se surovým tabákem.

 

Daň z tabáku a tabákových výrobků

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků jsou zákonem stanoveny následovně:

Předmět daně

Sazba daně

Procentní

Pevná

Minimální

Cigarety

30 %

1,97 Kč/ks

Celkem 3,52 Kč/ks

Doutníky a cigarillos

 

2,29 Kč/ks

 

Tabák ke kouření

 

3000 Kč/kg

 

 

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Výše daně u cigaret při použití pevné a procentní sazby daně se vypočítá jako:

 • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
 • součin pevné části sazby daně a počtu kusů.

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů.

 

Daň ze zahřívaných tabákových výrobků

Sazby a výpočet zdanění zahřívaného tabáku uvádí § 130 zákona o spotřebních daních a násl. včetně přesného vymezení, co se pro účely zákona rozumí zahřívaným tabákovým výrobkem. Jedná se o takový výrobek, který:

 • obsahuje tabák,
 • je určen k užívání, které nezahrnuje
  • postupné spalování tabáku,
  • užívání nosem,
  • žvýkání, a
  • není předmětem daně z tabákových výrobků.

Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků je ve výši 3 Kč/g. Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně (množství tabáku obsažené v těchto výrobcích v jednotkovém balení, zaokrouhlené na jedno desetinné místo) a sazby daně.

 

Spotřební daň z e-cigaret

Nový konsolidační balíček navrhoval poměrně skokové navýšení spotřební daně u e-cigaret a nikotinových sáčků, nakonec prošel mírnější postup:

 • e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu),
 • u nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu).

Konec ochucených cigaret a „cigaret“

Již v roce 2020 nastal zákaz prodeje tabákových výrobků s charakteristickou příchutí nebo obsahující aromata v jakékoli z jejich složek, jako jsou filtry, papíry, balení, kapsle nebo jakékoli technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti dotčených tabákových výrobků či změnu intenzity kouře.

Historie se opakuje a nyní tento zákaz padá na nahřívaný tabák s příchutěmi. Argumenty zůstaly stejné – ochucené náhražky cigaret lákají mladší kuřáky. Zákaz prodeje těchto výrobků je platný od 23. 10. 2023.

 

V případě, že se chcete o spotřební dani dozvědět víc, neváhajte se na nás obrátit. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám