CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Překročení obratu pro plátcovství DPH a opožděná registrace

V následujícím článku si popíšeme, co se stane, pokud opomeneme registraci k DPH při překročení hranice. Od roku 2023 se limit pro přihlášení k DPH zvýšil z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Pokud tuto hranici překonáme, vzniká nám povinnost registrace k dani z přidané hodnoty.
23.02.2023
Překročení obratu pro plátcovství DPH a opožděná registrace

Zákon o DPH, § 6 zákona udává, že plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč. Plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Co se stane, pokud se zapomenu registrovat k DPH?

Pokud finanční úřad zjistí, že subjekt nesplnil povinnost registrace k dani z přidané hodnoty, .............................................................................................................................................................................................................................

Jak nejčastěji finanční úřad přijde na to, že jsem se zapomněl registrovat k DPH?

Nejčastějším způsobem, jak finanční úřad objeví opomenutou registraci je, že subjekt podá daňové přiznání, ve kterém uvede obrat vyšší než je hranice pro registraci k DPH. Tímto způsobem dochází nejčastěji k doměření DPH u subjektů, které si povinnost neuvědomily.

Jak se počítá hranice pro povinnou registraci k DPH?

Hranice pro registraci k dani z přidané hodnoty je aktuálně 2 000 000 Kč (do roku 2022 činila 1 000 000 Kč). Pokud tedy obrat subjektu překročí 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců, vzniká povinnost registrace k DPH. Jednou z častých chyb při posuzování je vymezení období. Subjekt musí test obratu provádět na měsíční bázi. Období se posuzuje jako plovoucích 12 měsíců, každý měsíc je tedy potřeba zhodnotit, jestli subjekt splnil podmínku - tedy překročil obrat.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám