CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Reverse charge – režim přenesení daňové povinnosti

Přenesená daňová povinnost neboli reverse charge. Pojem asi nejčastěji spojený se stavebními pracemi, a dál? Co to vlastně je, čeho se týká a jaká jsou jeho specifika? Dozvíte se v následujícím článku.
19.12.2023
Reverse charge – režim přenesení daňové povinnosti

 

Reverse charge je mechanismus, který byl zaveden na území EU z důvodu potlačení daňových úniků prostřednictvím karuselových podvodů. Jde o přenesení daňové povinnosti od dodavatele na příjemce zboží či služby, zjednodušeně – DPH platí odběratel (v případě plátců DPH).

V zákoně najdeme úpravu přenesení daňové povinnosti v zákoně 235/2004 Sb. Hlava IV, Zákon o dani z přidané hodnoty.

Použití přenesení daňové povinnosti je dvojího typu:

 • Trvalé
  • Dodání zlata
  • Dodání zboží – dle přílohy č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.
  • Dodání nemovité věci
  • Poskytnutí stavebních či montážních prací
  • Ostatní případy
   • Dodání zboží poskytovaného jako záruka
   • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem
  • Dočasné
   • Dodání zboží nebo poskytnutí služby – dle přílohy č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb.
    • Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;
    • Dodání mobilních telefonů;
    • Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele;
    • Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2;
    • Dodání certifikátů plynu a elektřiny;
    • Poskytnutí telekomunikačních služeb;
    • Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů;
    • Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy;
    • Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
   • Mechanismus rychlé akce
    • Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda stanoví nařízením.
    • Maximálně na dobu 9 měsíců.

 

Povinnosti a nároky spojené s režimem přenesení daňové povinnosti

Dodavatel

Dodavatel (plátce DPH), který poskytl plnění, má povinnost do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad s veškerými náležitostmi. Dodavatel na faktuře v režimu přenesení daňové povinnosti neuvádí informaci o sazbě daně, ale musí zřetelně uvést informace o tom, že daň odvede zákazník dle platných sazeb v místě jeho podnikání. V režimu přenesení daňové povinnosti nelze vystavit zjednodušený daňový doklad.

Pokud plátce dodává zboží nebo služby v režimu přenesené daňové povinnosti do jiných zemí EU, má povinnost podat souhrnné hlášení o poskytnutých plněních. Jeho hlavním cílem je prověřit, zda bylo zaplacené DPH za poskytnuté plnění v rámci EU. 

Souhrnné hlášení se podává elektronicky do 25. dne následujícího měsíce od poskytnutí služby či dodání zboží.  V neposlední řadě dodavatel musí plnění vykázat v daňovém přiznání k DPH na řádku 25. 

Odběratel

Povinností odběratele je podat v režimu přenesené daňové povinnosti kontrolní hlášení za příjem služeb a zboží. Tento krok slouží k odhalování daňových podvodů v souvislosti s přiznáním daně. Kontrolní hlášení se týká pouze plátců DPH, nikoli neplátců a identifikovaných osob. Stejně jako souhrnné hlášení se kontrolní hlášení musí elektronicky podat do 25. dne následujícího měsíce od přijetí zboží nebo služby.

Odběratel následně přiznává daň z přijatého plnění v daňovém přiznání. Splní-li plátce zákonem stanovené podmínky, může si uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám