CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Roční zúčtování daně a daňové přiznání

Mnoho poplatníků koncem roku, ale nejspíš až začátkem roku dalšího řeší daň, daň z příjmů fyzických osob a nejen ji, ale především také jak ji snížit, co doložit, komu, co je k tomu potřeba. Roční zúčtování daně a daňové přiznání – pojmy spojované se začátkem roku. Co tyto dva pojmy znamenají? Je mezi nimi rozdíl? Musím řešit oba nebo stačí jen jeden?
19.12.2023
Roční zúčtování daně a daňové přiznání

Zúčtování daně

Zúčtování daně neboli roční zúčtování je celkovým přehledem zaměstnavatelem vyplacených mezd, ale také zaplacených záloh na daň a na sociální a zdravotní pojištění.

Toto zúčtování za předešlý rok je zpracováno nejpozději do konce února. Zúčtování daně se netýká osob, které při zaměstnání provozují vedlejší činnost – podnikají.

V případě, že zaměstnanec nemá další příjmy, například z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku, z investování a podobně, může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování. Další podmínkou je, že daný zaměstnanec nesmí mít více zaměstnavatelů a nemá povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu.

Jestliže požádá zaměstnanec zaměstnavatele o roční zúčtování, vyřídí za něj zaměstnavatel všechny daňové povinnosti a nároky včetně slev a odpočtů. Zaměstnanec již není povinen podávat daňové přiznání, pouze dodá zaměstnavateli všechna potřebná potvrzení, a to je vše.

Povinnost podat daňové přiznání  

Přiznání k dani z příjmů neboli daňové tvrzení je výkaz, ve kterém daňoví poplatníci uvádí:

 • zdanitelné příjmy za minulý rok,
 • uplatňované daňové slevy,
 • souhrn zaplacených záloh na daň.

Dle pokynů poplatníci spočítají, jakou daň z příjmů mají zaplatit a uvedou ji do formuláře daňového přiznání.

Daňové přiznání musí podat všichni živnostníci, podnikatelé, určitá část zaměstnanců, důchodci, studenti, ale i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří si v daném zdaňovacím období přivydělávali brigádami či podnikali jako OSVČ. Povinnost podat daňové přiznání těmto poplatníkům vzniká, jestliže jejich roční příjmy v uplynulém roce přesáhly 15 000 Kč a současně byly předmětem daně z příjmů fyzických osob (§ 6, 7, 8, 9, 10 ZDP).

Poplatník je povinen podat daňové přiznání i v případě, že je ve ztrátě. Přiznání podávají i ti poplatníci, kteří mají i příjmy osvobozené od daně, nebo je z těchto daň vybírána srážkou dle zvláštní sazby daně, a to včetně některých příjmů plynoucích ze zahraničí.

Zaměstnanci daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají, jestliže jejich jiné zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a tzv. ostatních příjmů) dosahují výše alespoň 20 000 Kč. Zároveň platí, že zaměstnanci za daný kalendářní rok plynul příjem pouze od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů (nedošlo k souběhu). Dále zaměstnanec u všech zaměstnavatelů podepsal tzv. růžový papír neboli prohlášení poplatníka daně z příjmů (dle § 38k ZDP).

V případě, že zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání nevzniká může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Pokud se zaměstnanec rozhodne, že zaměstnavatele o zúčtování nepožádá a nepodá ani daňové přiznání, je jeho daňová povinnost naplněna během roku sraženými měsíčními zálohami na daň.

Výhodnější však je o roční zúčtování daně zažádat, jelikož některé slevy a daňová zvýhodnění není možné uplatňovat v průběhu roku, ale právě až při ročním zúčtování. Pokud zaměstnanci tyto slevy a daňová zvýhodnění převyšují jeho daňovou povinnost, případně zaplatil na zálohách víc, než je jeho daňová povinnost, vzniká mu tak nárok na daňovou vratku.

Co všechno uvést do daňového přiznání

Sazba daně z příjmů činí pro fyzické osoby 15 % ze základu daně a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Základ daně se skládá celkem z pěti dílčích základů daně. Dle zákona o daních z příjmů jimi jsou:

 1. příjmy ze zaměstnání (§ 6),
 2. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7),
 3. příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
 4. příjmy z pronájmu (§ 9),
 5. ostatní příjmy (§ 10).

V daňovém přiznání musí být uvedeny všechny příjmy daného poplatníka. Jestliže poplatník kromě provozování živnosti pracuje na hlavní nebo částečný úvazek, je nezbytné požádat zaměstnavatele o potvrzení zdanitelných příjmů. V případě, že poplatník během roku platil ze mzdy zálohy na daň z příjmů fyzických osob, uvede do daňového přiznání jejich celkovou výši a sníží o ni vypočtenou daň.

Termín pro podání daňového přiznání

Lhůty do kdy je nutné podat daňové přiznání určuje daňový řád. V tištěné podobě lze odevzdat daňové přiznání nejpozději do 3 měsíců od konce předešlého roku.

Podnikatelé již mají povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Termín pro podání je do 4 měsíců od konce zdaňovacího období. Pokud poplatníkovi zpracovává daňové přiznání daňový poradce, období 4 měsíců se natahuje na 6 měsíců. Plná moc pro daňového poradce se přikládá k daňovému přiznání.

Pro rok 2024 platí tyto lhůty:

 • odevzdání v tištěné podobě je možné do 1. dubna,
 • elektronicky do 2. května,
 • zpracování daňovým poradcem do 1. července.

 

 

Potřebujete poradit nebo se chcete dozvědět víc? Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám