CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Žádost o vrácení DPH z EU do 30. 9.

Řešíte odpověď na otázku „Jak zažádat o vrácení DPH z EU“? V tomto článku vám poradíme, jak na to. Plátce daně může do 30. 9. (každoročně) podat přes portál české daňové správy žádost o vrácení DPH za zboží či služby pořízené v jiném členském státě EU.
20.09.2023
Žádost o vrácení DPH z EU do 30. 9.

Kdo může žádat o vrácení DPH z EU?

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty z EU má možnost podat plátce se sídlem nebo provozovnou v jednom členském státě, a to z plnění, u nichž je místem plnění jiný členský stát, ve kterém v období pro vrácení daně neměl:

 • sídlo ani provozovnu,
 • nebyl plátcem,
 • neuskutečnil dodání zboží anebo poskytnutí služby s výjimkou plnění osvobozených nebo plnění, kdy musí daň přiznat příjemce.

Zboží a služby, za které je možné žádat o vrácení DPH z EU

Podmínkou pro podání žádosti o vrácení DPH z EU je, že zboží a služby byly v jiném členském státě pořízeny za účelem uskutečňování ekonomické činnosti. Jedná se tedy o obdobnou podmínku, kdy při jejím splnění má plátce nárok na odpočet daně v tomto členském státě. Je vyloučeno podávat žádost o vrácení DPH za zboží a služby, které byly pořízeny pro vlastní spotřebu.

Žádost o vrácení daně z EU a plnění uvedená v žádosti posuzuje příslušný správce daně státu, kde dochází k vrácení. V žádosti o vrácení DPH je nutné uvést druh pořízeného zboží nebo přijaté služby dle kódů uvedených v § 82a odst. 6) zákona o DPH:

 1. uhlovodíková paliva,
 2. nájem dopravního prostředku,
 3. výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby pod kódy 1 a 2),
 4. mýtné a silniční poplatky,
 5. cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,
 6. ubytování,
 7. potraviny, nápoje a restaurační služby,
 8. vstupné na veletrhy a výstavy,
 9. výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,
 10. jiné.

 

Minimální hodnoty pro vrácení daně z přidané hodnoty z EU

Částka, kterou plátce žádá u vrácení DPH nemůže být nižší než 400 EUR (případně ekvivalent v národní měně) za konkrétní období, a to kratší než jeden kalendářní rok, zároveň však delší než tři měsíce. Dále 50 EUR (nebo ekvivalent v národní měně) za období jednoho kalendářního roku či zbytku kalendářního roku.

Možnost vrácení daně z přidané hodnoty plátci z třetí země (mimo EU)

Plátci usazenému ve třetí zemi není možné vrácení DPH, jestliže mezi touto zemí a Českou republikou není uzavřena dohoda o principu vzájemnosti.

V případě, že se chcete dozvědět podrobnější informace kontaktujte naše kolegy, kteří Vám rádi pomohou se vším ohledně recovery auditu, daní, účetnictví a mezd. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám