CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Záloha na podíl na zisku - jak o ní účtovat?

Jak vyplatit podíl na zisku společníkům v průběhu roku, tedy před koncem účetního období a jak je to s účtováním? Dozvíte se níže v článku.
06.10.2023
Záloha na podíl na zisku - jak o ní účtovat?

Podmínky vyplácení záloh na podíl na zisku

Podílu na zisku a zálohám na podíl na zisku se věnuje zákon o obchodních korporacích, konkrétně § 35 ZOK nám říká, že zálohu na podíl na zisku je možné vyplácet pouze na základě mezitímní účetní závěrky, pokud z ní vyplyne, že společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Souhrn záloh na podíl na zisku nesmí převyšovat součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které obchodní korporace může použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů, a to v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

Společnost v žádném případě nesmí vyplatit zálohy na podíl na zisku, jestliže by si tím dle insolvenčního zákona přivodila úpadek. Dlužník je dle § 3 insolvenčního zákona v úpadku tehdy, má-li více věřitelů a jeho peněžité závazky (které není schopen vypořádat) jsou nejméně 30 dnů po splatnosti. Dále dlužník, ať už právnická či fyzická osoba – podnikatel je v úpadku i v případě, je-li předlužen tzn. má více věřitelů a souhrn jeho závazků je vyšší než hodnota jeho majetku.

Vypořádání a účtování zálohy na podíl na zisku

Po rozhodnutí valné hromady o rozdělní zisku, a to na základě řádné či mimořádné účetní závěrky mohou nastat hned tři situace.

  1. Schválený podíl na zisku bude stejný jako vyplacená záloha.

Jediný společník, který je zároveň jednatelem rozhodl o výplatě zálohy na podíl na zisku ve výši
50 tis. Kč.

Popis

MD

D

Záloha na podíl na zisku

50 000

432

364

Předpis srážkové daně*

7 500

364

342

Úhrada srážkové daně

7 500

342

221

Záloha vyplacena 

42 500

364

221

*Zálohy na zisku, stejně jako podíly na zisku, podléhají 15% dani z příjmů, kterou plátce musí srazit k datu výplaty zálohy. 

V dalším účetním období jediný společník a jednatel rozhodl, že mu připadne podíl na zisku, a to ve výši 50 tis. Kč.

Popis

MD

D

Podíl na zisku společníka

50 000

431

364

Zúčtování zálohy

50 000

364

432

 

  1. Vyplacená záloha převyšuje schválený podíl na zisku.

Jediný společník, který je zároveň jednatelem rozhodl o výplatě zálohy na podíl na zisku ve výši
50 tis. Kč.

Popis

MD

D

Záloha na podíl na zisku

50 000

432

364

Předpis srážkové daně

7 500

364

342

Úhrada srážkové daně

7 500

342

221

Záloha vyplacena 

42 500

364

221

 

V dalším účetním období jediný společník a jednatel rozhodl, že mu připadne podíl na zisku ve výši
35 tis. Kč. (Pohledávka za společníkem ve výši 15 tis. Kč se sníží o srážkovou daň, jejíž vratku společnost bude nárokovat u příslušného správce daně.)

Popis

MD

D

Podíl na zisku společníka

35 000

431

364

Zúčtování zálohy – do výše zálohy z titulu podílu

35 000

364

432

Zúčtování zálohy – pohledávka za společníkem

15 000

354

432

Nárok na vrácení srážkové daně

2 250

342

354

 

  1. Vyplacená záloha na podíl na zisku je nižší než schválený podíl na zisku

Jediný společník, který je zároveň jednatelem rozhodl o výplatě zálohy na podíl na zisku ve výši
50 tis. Kč.

Popis

MD

D

Záloha na podíl na zisku

50 000

432

364

Předpis srážkové daně

7 500

364

342

Úhrada srážkové daně

7 500

342

221

Záloha vyplacena 

42 500

364

221

 

V dalším účetním období jediný společník a zároveň jednatel rozhodl, že mu připadne podíl na zisku, a to ve výši 200 tis. Kč.

Popis

MD

D

Podíl na zisku společníka

200 000

431

364

Zúčtování zálohy

50 000

364

432

Předpis srážkové daně z dlužného podílu

22 500

364

342

Úhrada srážkové daně

22 500

342

221

Vyplacen dlužný podíl na zisku

127 500

364

221

 

Jestliže podíl na zisku nakonec nedosáhne výše již vyplacené zálohy, je nutné vrátit přeplatek do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky (případně ode dne, kdy účetní závěrka měla být schválena).

Jak zálohu na podíl na zisku účtovat na straně příjemce stále není v české legislativě přesně zakotveno. Je možné účtovat o ní jako o závazku, než je jasné, zda bude nutné tuto zálohu vrátit nebo ne. Druhá možnost, která se s přihlédnutím k principu opatrnosti zdá být o něco riskantnější, je proúčtovat přijatou zálohu do výnosů, stejně jako podíl na zisku.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naše kolegy, kteří jsou zkušenými odborníky v oblasti účetnictví, recovery auditu, daní a mezd. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám