CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

ZDANĚNÍ PODÍLU A ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU

Možnost vyplacení podílu na zisku se pojí s ekonomickou činností společností založených za účelem dosahování zisku. Příjemce zálohy na podíl na zisku může mít více forem, a tudíž jsou i různé způsoby zdanění. Jaké to jsou se dozvíte v následujícím článku.
06.10.2023
ZDANĚNÍ PODÍLU A ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU

Při výplatě podílu na zisku či zálohy na podíl na zisku může nastat několik možných situací, což znamená i různé daňové dopady. Analyzovány jsou níže tři hlavní situace, kdy je česká společnost plátcem podílu na zisku, dále kdy je česká společnost příjemcem tohoto podílu či zálohy a následně je příjemcem česká fyzická osoba. 

  1. Česká společnost je plátce

Plátce má povinnost při výplatě podílu srazit a odvést srážkovou daň ve výši 15 %, dle zákona o daních z příjmů (naprosto ojediněle 35 %).

Osvobození od daně dceřiná a mateřská společnost

Na základě zákonného ustanovení, konkrétně § 19 odst. 1, písm. ze) a zi) jsou podíly na zisku, a tedy
i zálohy na ně osvobozeny od daně v těchto případech:

  • podíl na zisku je vyplácen dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ZDP, mateřské společnosti
  • podílu na zisku od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, mateřské společnosti (která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3) a stálé provozovně mateřské společnosti, (která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4) a je umístěna na území České republiky

Osvobození se vztahuje i na příjmy plynoucí mateřské společnosti od dceřiné společnosti nacházející se mimo EU, ovšem musí být splněny všechny podmínky stanovené § 19 odst. 9.

Osvobození od daně obecně

Dá se tedy zjednodušeně říct, že podmínkou pro osvobození je:

  • držba minimálně 10% podílu v dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců (možné i ex post),
  • daňové rezidenství a skutečný vlastník příjmu,
  • právní forma (s.r.o., a.s., družstvo).

Zdanění podílu může kromě zákona o dani z příjmů ovlivnit konkrétní smlouva o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) za splnění podmínky daňového rezidenství a skutečného vlastníka příjmu.

TIP

Pro společnost, která vyplácí podíl na zisku je dobré mít k tomuto dni dokumenty týkající se příjemce podílu, a to certifikát daňové rezidence příjemce (oficiální dokument) a prohlášení skutečného vlastníka. Tyto dokumenty se nikam neposílají, mohou však při kontrole správcem daně pomoci podložit a zdůvodnit proč se např. před dvěma roky u konkrétního příjemce jednalo o osvobození od daně.

  1. Česká společnost je příjemce

Pouze v případě, že je příjemcem právnická osoba, je možné na její straně příjem osvobodit od daně z příjmů. Příjem ve formě podílu na zisku je osvobozený při splnění stejných podmínek, které jsou uvedeny výše.

  1. Česká fyzická osoba je příjemce

 Pokud příjem plyne z České republiky, nemusí tato fyzická osoba uvádět tento příjem ve svém daňovém přiznání. Pokud je však tento příjem ze zahraničí, musí jej v daňovém tvrzení uvést, a to konkrétně jako dílčí základ daně dle § 8 zákona o daních z příjmů. V daňovém přiznání uvádí tento příjem v hrubé výši, tzn. bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla už v zahraničí sražena daň. 

Pokud jsou příjmy z podílu na zisku plynoucí do společného jmění manželů, (SJM) budou se danit pouze u jednoho z manželů.

 

Pokud se chcete dozvědět další informace, neváhejte se obrátit na naše kolegy, kteří jsou zkušenými odborníky v oblasti daní, účetnictví, recovery auditu a mezd. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám